Màster oficial “Barcelona Jazz Master”

Crèdits ECTS60
EspecialitatsInterpretació i Composició
Calendari9 setembre 2024 - 14 juliol 2025
Idioma de docènciaCatalà, castellà, anglès
ModalitatPresencial. És necessari el 80% d'assistència per poder rebre qualificacions de les assignatures
Preu crèdit68,95 €

El Màster en Ensenyaments Artístics Superiors d’Estudis Avançats en Interpretació i Composició Musical de Jazz i Música Moderna “Barcelona Jazz Màster” focalitza els seus objectius en el desenvolupament artístic dels estudiants amb el màxim rigor i nivell d’excel·lència.

Les dues especialitats que ofereix el programa s’articulen entorn del projecte d’estudi individual de cada estudiant i el seu Treball fi de màster (TFM), que haurà de girar al voltant d’un tema sobre el qual vulgui aprofundir i investigar, i que caldrà detallar en el procés d’admissió.

 • En l’especialitat d’interpretació, el TFM consistirà en un treball escrit de recerca, un concert públic, l’enregistrament en un estudi professional i la post-producció d’un màster discogràfic.

 • En l’especialitat de composició, el TFM consistirà en un treball escrit de recerca i la preparació i realització d’un concert públic amb la interpretació de l’obra o conjunt d’obres escrites per l’estudiant per a una instrumentació concreta.

Aquest màster es pot completar en un sol curs acadèmic o fins a un màxim de tres.

Accés i admissió

Per accedir al Barcelona Jazz Màster cal tenir una titulació de grau superior.

Aquesta titulació pot consistir en:

 • Un títol superior oficial d’ensenyaments artístics musicals expedit a Espanya.

 • Un títol oficial de grau o el seu equivalent, emès per una institució de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que faculti al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

 • Un títol de sistemes aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologació dels seus títols (consulteu casos particulars), prèvia comprovació per part de l’administració educativa competent que el títol acredita un nivell de formació equivalent.
  L’accés per aquesta via no homologa, en cap cas, el títol aportat.


Documentació que cal lliurar

1. Portfolio audiovisual

 • Per l’especialitat d’interpretació:

  Vídeo amb tres peces d’entre 15 i 20 minuts de durada en total (o tres vídeos, amb cadascuna de les peces per separat) on es mostri la identitat artística de l’aspirant a través d’arranjaments propis o composicions pròpies. La gravació ha de  tenir menys d’un any d’antiguitat i no contenir cap mena d’edició.
  La cara i les mans de l’aspirant han de ser visibles.
  Les peces poden ser solo o amb acompanyament. Quan es tracti d’instruments polifònics (guitarra i piano), almenys un tema ha de ser solo.

 • Per l’especialitat de composició:

  Vídeo amb tres peces d’entre 15 i 20 minuts de durada en total (o tres vídeos, amb cadascuna de les peces per separat) on es mostri la identitat artística de l’aspirant a través de composicions pròpies.
  Partitura fet amb programa de notació musical de cada obra.

2. Carta de motivació: breu presentació personal de l’aspirant, on es detallin els motius per cursar el màster i les seves expectatives.

3. Pla de recerca del màster, que ha de constar de:

 • Introducció on s’expliquin els interessos artístics de l’aspirant que es pretenen treballar al màster i es mencionin alguns dels artistes que té com a referència.

 • Descripció i justificació acurada i complerta del tema de recerca que es vol desenvolupar durant el màster.

 • Aproximació a la metodologia que s’utilitzarà.

 • Estimació de com pot ajudar a l’aspirant la realització del màster en el seu futur artístic i laboral.

4. Currículum vitae, amb la informació personal bàsica, fotografia, dades acadèmiques, professionals i de coneixement d’idiomes.

5. Còpia del DNI / passaport

6. Còpia de la titulació superior


Criteris d’admissió

El procediment d’admissió té dues fases:

Fase 1: valoració
El tribunal valorarà els següents documents:

1. El portfolio audiovisual

 • En l’especialitat d’interpretació es valorarà:

  – El nivell instrumental tècnic.
  – La qualitat en la interpretació de les obres.
  – El fraseig, la creativitat i la coherència en la improvisació.
  – El coneixement del llenguatge jazzístic.
  – La interacció i la comunicació musical amb el grup.
  – El tempo i la precisió rítmica.

 • En l’especialitat de composició es valorarà:

  – La creativitat i la musicalitat en les composicions.
  – La originalitat harmònica, melòdica i rítmica.
  – La coherència formal.
  – El domini dels recursos compositius i musicals.
  – El domini de la instrumentació.

2. La carta de motivació

3. El pla de recerca del màster

Si el tribunal considera que l’aspirant té un bon perfil se’l convidarà a la fase 2, que es fa de forma telemàtica.

Fase 2: Examen i entrevista

1. Examen escrit (online), consistent en:

 • Transcripció harmònica i melòdica d’un fragment.

 • Anàlisi harmònica d’un fragment i dir les escales associades.

 • Realització d’un spread a 5 veus sobre una progressió donada.

2. Entrevista (online), on el tribunal podrà demanar explicació verbal sobre alguns elements descrits en la documentació del procés d’admissió o aspectes que el tribunal no hagi pogut veure en la documentació lliurada. Per la seva banda, l’aspirant podrà plantejar dubtes que tingui sobre el màster

Pla d’estudis

El pla d’estudis està focalitzat en l’excel·lència al camp interpretatiu i compositiu a través d’un treball profund amb l’instrument, la creativitat, la dinàmica d’ensemble i els encàrrecs externs. A més, permet entrar en contacte i aprofundir en un dels estils autòctons, com és el flamenco, per mitjà de les assignatures optatives.

Especialitat InterpretacióEspecialitat Composició
Matèries i assignaturesECTS
Ensenyament individual d'especialitat20
Interpretació instrumental 110
Interpretació instrumental 210
Pràctiques professionals
Encàrrecs artístics4
Treball final de màster i concert
TFM i CFM9
Pràctica interpretativa de conjunt
Ensemble7
Formació teòrica complementària14
Composició creativa5
Arranjaments avançats5
Recerca artística4
Optatives6
Anàlisi i transcripció3
Improvisació rítmica3
Orquestració MIDI3
Anàlisi del flamenco3
Compàs flamenco3
Tècniques de composició del flamenco3
Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa3
Promoció professional3
Tècniques d'enregistrament i postproducció d'àudio3
Matèries i assignaturesECTS
Ensenyament individual d'especialitat20
Composició artística 110
Composició artística 210
Pràctiques professionals
Encàrrecs artístics4
Treball final de màster i concert
TFM i CFM9
Pràctica interpretativa de conjunt
Improvisació 4
Formació teòrica complementària17
Composició creativa5
Arranjaments avançats5
Recerca artística4
Seminari de composició3
Optatives6
Anàlisi i transcripció 3
Improvisació rítmica 3
Orquestració MIDI3
Anàlisi del flamenco3
Compàs flamenco 3
Tècniques de composició del flamenco3
Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa3
Promoció professional 3
Tècniques d'enregistrament i postproducció d'àudio3
Objectius i competències

L’objectiu general del Màster Artístic d’Estudis Avançats en Jazz i Música Moderna és la formació de professionals especialitzats amb un alt grau d’especialització.

Específicament, aquest màster pretén:

 • Promoure en cada estudiant un procés de desenvolupament artístic continu i d’alta qualitat.

 • Aportar les eines necessàries per aprofundir en la recerca musical.

 • Fomentar el desenvolupament dels estudiants i la seva consolidació com a músics, expandint i integrant els recursos intel·lectuals, emocionals i físics que es veuran reflectits en la pràctica de l’excel·lència musical, i planificant i implementant projectes personals.

 • Proporcionar un entorn d’aprenentatge i de reflexió que permeti reconèixer i desenvolupar el potencial de l’estudiant per superar límits.

A qui s’adreça

El màster va destinat a estudiants que vulguin:

 • Desenvolupar la seva identitat artística i investigar i aprofundir sobre algun tema d’importància per a la comunitat artística musical.

 • Accedir a una formació avançada i d’especialització professional en el camp de la interpretació i composició musical en Jazz i Música Moderna.

 • Preparar-se per a l’entrada en el món laboral professional al màxim nivell, i adquirir el coneixement, la flexibilitat, la imaginació i els instruments d’avaluació per poder contribuir al desenvolupament d’una pràctica professional en la vida artística actual.

Professorat

El Màster és impartit per professorat del Departament de Jazz i Música Moderna i per docents externs de reconeguda trajectòria artística i professional.

Coordinació: LLuc Casares i Néstor Giménez

Professorat

NomAssignatura
Alcina, IsmaelInterpretació Instrumental: Baix elèctric
Asensio, JoanAnàlisi del flamenco ; Compàs flamenco
Bäcker, RolfRecursos documentals i metodologies d'investigació
Barbal, MargaridaAspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa
Benítez, GorkaInterpretació Instrumental: Flauta ; Interpretació Instrumental: Saxòfon
Bover, AlbertInterpretació Instrumental: Piano; Improvisació
Camps, JonathanAspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa
Canela, CarmeInterpretació Instrumental: Cant
Capella, FrancescInterpretació Instrumental: Piano ; Improvisació; Composició
Carod, Apel·lesInterpretació Instrumental: Violí
Casares, LlucCombo; Improvisació
Cassanyes, ÀlexArranjaments i orquestració
Conangla, FerranTècniques d'enregistrament i post-producció d'àudio
Díaz, JoanComposició ; Interpretació Instrumental: Piano ; Interpretació Instrumental: Teclats
Dubuclet, JohnInterpretació Instrumental: Trombó
Figuerola, XavierInterpretació Instrumental: Clarinet ; Interpretació Instrumental: Saxòfon
Fina, XavierPromoció Professional
Finger, AnaInterpretació Instrumental: Cant
Font, GerardTècniques d'enregistrament i post-producció d'àudio
Forcada, DanielInterpretació Instrumental: Percussió
Giménez, NéstorComposició
Guinovart, AlbertFonaments d'instrumentació i orquestració
Gómez, DavidInterpretació Instrumental: Bateria
González, ArecioCombo
Ibáñez, XavierInterpretació Instrumental: Teclats ; Combo
Krause, JoInterpretació Instrumental: Bateria
Lara, MireiaInterpretació Instrumental: Cant
Martin, CarlosInterpretació Instrumental: Trombó
Mercader, NanInterpretació Instrumental: Percussió
Monné, JoanInterpretació Instrumental: Piano
Mora, MireiaAspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa
Pérez, DaniInterpretació Instrumental: Guitarra ; Improvisació
Prieto, JesúsInterpretació Instrumental: Guitarra
Reig, IreneCombo
Reinón, EladioInterpretació Instrumental: Saxòfon
Rossy, MarioInterpretació Instrumental: Contrabaix ; Anàlisi i transcripció
Sánchez, JoaquinTècniques de composició del flamenco
Sanmartí, JoanComposició ; Interpretació Instrumental: Guitarra
Sampablo, AlbertoPromoció Professional
Saña, OriolSaña, OriolInterpretació Instrumental: violí jazz
Simon, MatthewInterpretació Instrumental: Trompeta
Tancredi, EduardoInterpretació Instrumental: Piano
Tapscott, AlfredSeqüenciació MIDI
Terraza, IgnasiInterpretació Instrumental: Piano; Improvisació
Vidal, JoanTècniques de composició i contrapunt
Vidal, LluísComposició ; Interpretació instrumental: Piano
Xirgu, DavidInterpretació Instrumental: Bateria
Zamora, IgnasiInterpretació Instrumental: Baix elèctric
Màster verificat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Mjimm Esmuc

Vols més informació?

  DADES PERSONALS