Màster oficial “Barcelona Jazz Master”

Crèdits ECTS60
EspecialitatsInterpretació i Composició
CalendariSetembre - juliol
Idioma de docènciaCatalà, castellà, anglès
ModalitatPresencial. És necessari el 80% d'assistència per poder rebre qualificacions de les assignatures
Preu crèdit68,95 €

El Màster en Ensenyaments Artístics Superiors d’Estudis Avançats en Interpretació i Composició Musical de Jazz i Música Moderna “Barcelona Jazz Màster” té l’objectiu de que els seus estudiants desenvolupin un perfil artístic individual com a intèrprets o compositors de jazz i música moderna, amb un màxim nivell d’excel·lència.

El programa d’estudis ofereix una especialitat d’interpretació i una de composició, i s’articula entorn al projecte d’estudi individual de cada estudiant, que haurà de plasmar el seu treball en el seu projecte final de cicle. En l’especialitat d’interpretació, aquest projecte final consisteix en un concert públic, l’enregistrament en un estudi professional, i la post-producció d’una còpia mestra màster discogràfic. En l’especialitat de composició, el projecte final consisteix en la preparació i realització d’un concert públic amb la interpretació de l’obra o conjunt d’obres escrites per l’estudiant.

Aquest màster es pot cursar de forma completa en el període d’un sol curs acadèmic (mínim) i fins a tres cursos (màxim).

Accés i admissió

Com a requisit previ per poder accedir al Màster, cal acreditar una titulació de grau superior (240 crèdits ECTS).

Aquesta titulació pot consistir en:

 • a) Títol Superior oficial d’ensenyaments artístics musicals de l’Estat espanyol.

 • b) Títol emès per una institució d’ensenyament superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti en el país d’expedició l’accés a ensenyaments de màster.

 • c) Títol segons els sistemes aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologació (consulteu casos particulars), sempre que la titulació adquirida faculti en el país d’expedició l’accés a ensenyaments de postgrau.

Criteris d’admissió:

Itinerari d’interpretacióItinerari de composició

Valoració del candidat per part d’un tribunal, mitjançant enregistrament d’àudio, d’una durada entre 15 a 20 minuts, amb 3 obres de l’itinerari al qual opta. Poden ser interpretacions en solo o amb acompanyament (60%).
L’enregistrament s’haurà de realitzar amb càmera fixa, sense edicions, en què es vegi clarament la cara del candidat, en una interpretació dels darrers 6 mesos. Per tant, és important que consti la data d’enregistrament.

Per a la valoració final, es tindrà en compte els següents criteris:

 • 1. Qualitat en la interpretació musical de les obres: comunicació /transmissió de la interpretació, coherència i creativitat interpretativa.

 • 2. Dificultat i aspectes tècnics

 • 3. Fraseig, nivell improvisatori, tempo

Un cop superada la primera fase de selecció es realitzarà una entrevista presencial o per videoconferència amb els candidats seleccionats.

Valoració del candidat per part d’un tribunal, mitjançant enregistrament d’àudio, d’una durada de 15 a 20 minuts, amb 3 obres originals i les corresponents partitures adjuntes, en un format de notació musical convencional i intel·ligible (60%).

Per a la valoració final, es tindrà en compte els següents criteris:

 • 1. Qualitat musical de les obres: recursos musicals emprats, coherència, creativitat, originalitat

 • 2. Domini de la instrumentació

Un cop superada la primera fase de selecció es realitzarà una entrevista presencial o per videoconferència amb els candidats seleccionats.

Pla d’estudis

El jazz i la música moderna són músiques en constant procés d’hibridació, per això els continguts del màster ofereixen una gran transversalitat estilística i musical, que, a més del jazz i la fusió, permeten aprofundir en estils perifèrics com el flamenc, la música llatina, el rock, el pop, o la música electrònica.

En ambdós itineraris, els crèdits s’organitzen de la manera següent:

Especialitat InterpretacióEspecialitat Composició
Matèries i assignaturesECTSSemestre
Ensenyament individual d'especialitat
Interpretació instrumental I101
Interpretació instrumental II102
Pràctiques professionals
Pràctiques artístiques externes (interpretació)41 o 2
Treball / concert fi de màster
Tècniques d'enregistrament i postproducció32
Concert, enregistrament i postproducció projecte92
Pràctica interpretativa de conjunt
Combo31 & 2
Improvisació (formació rítmica)21
Formació teòrica complementària
Improvisació (pràctica/instrumental)21 o 2
Arranjaments i orquestració (jazz)41
Tècniques de composició i contrapunt42
Anàlisi i transcripció31
Optatives
Compàs flamenco32
Anàlisi del flamenco31
Promoció professional31
Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa32
Recursos documentals i metodologies de recerca31
Matèries i assignaturesECTSSemestre
Ensenyament individual d'especialitat
Composició I101
Composició II102
Pràctiques professionals
Pràctiques artístiques externes (direcció)41 i 2
Treball / concert fi de màster
Tècniques d'enregistrament i postproducció32
Composició, direcció i estrena d'una obra o conjunt d'obres per a una determinada plantilla musical91 i 2
Pràctica interpretativa de conjunt
Improvisació (formació rítmica)21
Improvisació (pràctica/instrumental)21
Formació teòrica complementària
Seqüenciació MIDI31 o 2
Arranjaments i orquestració (jazz)41
Tècniques de composició i contrapunt42
Anàlisi i transcripció31
Optatives
Tècniques de composició del flamenco31 i 2
Fonaments d'instrumentació i orquestració31
Anàlisi del flamenco31
Recursos documentals i metodologies de recerca31
Objectius i competències

L’ objectiu general del Màster Artístic d’Estudis Avançats en Jazz i Música Moderna és la formació de professionals especialitzats. Específicament, aquest màster pretén:

 • Promoure en cada estudiant un procés de desenvolupament artístic continu i d’alta qualitat.

 • Oferir una formació avançada i d’especialització professional en el camp de la interpretació i composició musical en Jazz i Música Moderna.

 • Preparar els músics per a l’entrada en el món laboral professional al màxim nivell, i proporcionar-los el coneixement, la flexibilitat, la imaginació i els instruments d’avaluació perquè puguin contribuir al desenvolupament d’una praxi professional en la vida artística actual.

 • Fomentar que els estudiants es considerin, es desenvolupin i es consolidin com a músics intel·ligents, expandint i integrant els seus recursos intel·lectuals, emocionals i físics, reflectits en la pràctica de l’excel·lència musical, planificant i implementant projectes personals.

 • Proporcionar als estudiants un entorn d’aprenentatge i de reflexió que els permeti reconèixer i desenvolupar el seu potencial, reconèixer i superar els seus límits, retroalimentar-se amb fonts diverses.

A qui s’adreça

Va destinat a alumnes que vulguin:

 • Accedir a una formació avançada i d’especialització professional en el camp de la interpretació i composició musical en Jazz i Música Moderna.

 • Preparar-se per a l’entrada en el món laboral professional al màxim nivell, i adquirir el coneixement, la flexibilitat, la imaginació i els instruments d’avaluació per poder contribuir al desenvolupament d’una praxi professional en la vida artística actual.

Professorat

Coordinació: Prof. Daniel Pérez

El Màster és impartit per professors del Departament de Jazz i Música Moderna, als quals s’afegeixen docents externs de reconeguda trajectòria artística i professional.

L’ensenyament es basa en classes individuals, col·lectives, grups de treball i treball individual dirigit i autònom.


ProfessorAssignatura
Alcina, IsmaelInterpretació Instrumental: Baix elèctric
Asensio, JoanAnàlisi del flamenco ; Compàs flamenco
Bäcker, RolfRecursos documentals i metodologies d'investigació
Barbal, MargaridaAspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa
Benítez, GorkaInterpretació Instrumental: Flauta ; Interpretació Instrumental: Saxòfon
Bover, AlbertInterpretació Instrumental: Piano; Improvisació
Camps, JonathanAspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa
Canela, CarmeInterpretació Instrumental: Cant
Capella, FrancescInterpretació Instrumental: Piano ; Improvisació; Composició
Casares, LlucCombo; Improvisació
Carod, Apel·lesInterpretació Instrumental: Violí
Conangla, FerranTècniques d'enregistrament i post-producció d'àudio
Díaz, JoanComposició ; Interpretació Instrumental: Piano ; Interpretació Instrumental: Teclats
Dubuclet, JohnInterpretació Instrumental: Trombó
Figuerola, XavierInterpretació Instrumental: Clarinet ; Interpretació Instrumental: Saxòfon
Fina, XavierPromoció Professional
Finger, AnaInterpretació Instrumental: Cant
Font, GerardTècniques d'enregistrament i post-producció d'àudio
Forcada, DanielInterpretació Instrumental: Percussió
Fumero, HoracioInterpretació Instrumental: Contrabaix ; Combo; Improvisació
Giménez, NéstorComposició
Guinovart, AlbertFonaments d'instrumentació i orquestració
Gómez, DavidInterpretació Instrumental: Bateria
González, ArecioCombo
Ibáñez, XavierInterpretació Instrumental: Teclats ; Combo
Krause, JoInterpretació Instrumental: Bateria
Lara, MireiaInterpretació Instrumental: Cant
Martin, CarlosInterpretació Instrumental: Trombó
Mercader, NanInterpretació Instrumental: Percussió
Monné, JoanInterpretació Instrumental: Piano
Mora, MireiaAspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa
Pérez, DaniInterpretació Instrumental: Guitarra ; Improvisació
Prieto, JesúsInterpretació Instrumental: Guitarra
Reig, IreneCombo
Reinón, EladioInterpretació Instrumental: Saxòfon
Rossy, MarioInterpretació Instrumental: Contrabaix ; Anàlisi i transcripció
Sánchez, JoaquinTècniques de composició del flamenco
Sanmartí, JoanComposició ; Interpretació Instrumental: Guitarra
Sampablo, AlbertoPromoció Professional
Saña, OriolSaña, OriolInterpretació Instrumental: violí jazz
Simon, MatthewInterpretació Instrumental: Trompeta
Tancredi, EduardoInterpretació Instrumental: Piano
Tapscott, AlfredSeqüenciació MIDI
Terraza, IgnasiInterpretació Instrumental: Piano; Improvisació
Vergés, LluísArranjaments i Orquestració
Vidal, LluísComposició ; Interpretació instrumental: Piano
Xirgu, DavidInterpretació Instrumental: Bateria
Zamora, IgnasiInterpretació Instrumental: Baix elèctric
Màster verificat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Mjimm Esmuc

Vols més informació?