Producció i gestió

Esp Prod I Gestio


L’especialitat de Producció i Gestió té per objectiu formar professionals qualificats per desenvolupar tasques vinculades al negoci musical i a la gestió d’organitzacions musicals. La gestió musical requereix uns coneixements i una sensibilitat que, tant des del punt de vista de l’entorn com dels continguts, troben a la nostra escola un espai òptim. Ara bé, el nucli d’aquesta especialitat el constitueixen les competències especifiques de la gestió; competències que permeten organitzar i produir música des del màxim compromís amb la qualitat, tot garantint-ne la sostenibilitat

Quines sortides té aquesta especialitat?

Un cop finalitzis els estudis, tindràs accés a treballar en l’àmbit de la gestió i producció del negoci musical: empreses productores, promotores, de comunicació musical o management; un ventall que inclou tota la cadena de valor, des del suport a la creació amb la producció fins a la promoció del consum i la venda.

En què consisteixen els estudis?

L’oferta formativa de l’Esmuc és integral. Per tant, com a estudiant de Producció i Gestió tindràs assignatures pròpies dels diferents àmbits musicals, tant en la seva vessant interpretativa com teòrica. Els continguts específics d’aquesta especialitat incideixen en:

  • Marcs conceptuals: polítiques culturals, programació, màrqueting, patrocini, producció de concerts, tecnologia aplicada a la gestió, planificació estratègica, producció i difusió de continguts musicals.

  • Habilitats directives: tècniques de comunicació, gestió d’equips, gestió de la innovació, emprenedoria.

  • Disciplines aplicades a la gestió musical: dret, propietat intel·lectual, gestió comptable i financera, gestió pressupostària, economia de la cultura.

  • Coneixement de l’entorn professional: les empreses musicals, l’entorn municipal, el patrimoni musical, els projectes comunitaris, l’àmbit educatiu, les arts escèniques…

  • Pràctiques: internes i externes, en les organitzacions i empreses musicals més prestigioses del país.

Professorat

El professorat està format per especialistes dels respectius àmbits que mantenen una carrera professional en actiu, garantint així l’enllaç entre la teoria i l’adaptació al món real

Título acreditado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.
Ts Musica Esmuc Ca

Vols més informació sobre aquesta especialitat?