Producció i gestió

Esp Prod I Gestio

L’especialitat de Producció i Gestió té per objectiu formar persones professionals qualificades per desenvolupar tasques vinculades al negoci musical i a la gestió d’organitzacions musicals. La gestió musical requereix uns coneixements i una sensibilitat que, tant des del punt de vista de l’entorn com dels continguts, troben a la nostra escola un espai òptim. Ara bé, el nucli d’aquesta especialitat el constitueixen les competències especifiques de la gestió; competències que permeten organitzar i produir música des del màxim compromís amb la qualitat, tot garantint-ne la sostenibilitat

Quines sortides té aquesta especialitat?

Un cop finalitzis els estudis, tindràs accés a treballar en l’àmbit de la gestió i producció del negoci musical: empreses productores, promotores, de comunicació musical o management; un ventall que inclou tota la cadena de valor, des del suport a la creació amb la producció fins a la promoció del consum i la venda.

En què consisteixen els estudis?

L’oferta formativa de l’ESMUC és integral. Per tant, com a estudiant de Producció i Gestió tindràs assignatures pròpies dels diferents àmbits musicals, tant en la seva vessant interpretativa com teòrica. Els continguts específics d’aquesta especialitat incideixen en:

  • Marcs conceptuals: polítiques culturals, programació, màrqueting, patrocini, producció de concerts, tecnologia aplicada a la gestió, planificació estratègica, producció i difusió de continguts musicals.

  • Habilitats directives: tècniques de comunicació, gestió d’equips, gestió de la innovació, emprenedoria.

  • Disciplines aplicades a la gestió musical: dret, propietat intel·lectual, gestió comptable i financera, gestió pressupostària, economia de la cultura.

  • Coneixement de l’entorn professional: les empreses musicals, l’entorn municipal, el patrimoni musical, els projectes comunitaris, l’àmbit educatiu, les arts escèniques…

  • Pràctiques: internes i externes, en les organitzacions i empreses musicals més prestigioses del país.

Per a més informació, veure el pla d’estudis d’aquesta especialitat.

Professorat

El professorat està format per especialistes dels respectius àmbits que mantenen una carrera professional en actiu, garantint així l’enllaç entre la teoria i l’adaptació al món real.

Aguilà, Oriol Patrocini i mecenatge.
Alomar, Jordi Dimensió econòmica del sector musical.
Cardenal, David Distribució i comercialització de continguts musicals.
Enrich, Enric Drets de propietat intel·lectual.
Espí, Sònia Tecnologia aplicada a la producció i difusió
Fargas, Joan Desenvolupament professional; Gestió d’equips, Tecnologia aplicada a la producció i difusió. 
Fina, Xavier Desenvolupament professional ; Emprenedoria i creació d’empreses ; L’entorn municipal ; Les arts en viu ; Marc públic i institucional de la música ; Planificació estratègica i disseny de projectes culturals, Música i comunicació en l’entorn global.
Giné, Enric Acústica de recintes.
González, Manel Gestió de la innovació.
Grimalt, Imma Practicum de Producció i Gestió ; Pràctiques internes de Producció i Gestió ; Producció de concerts i esdeveniments musicals.
Oller, Joan Marketing Programació musical; L’entorn empresarial.
Sampablo, Alberto Desenvolupament professional ; Dret. 
Sempere, Núria Gestió de centres educatius ; Patrimoni musical; Gestió de projectes comunitaris.
Villanueva, Isabel Desenvolupament professional ; Management i intermediació, Tècniques de comunicació.

I després del Grau… què?

Les persones que, un cop graduades, vulguin continuar els seus estudis a l’ESMUC, es poden matricular en un dels màsters o postgrau que ofereix l’Escola.

Màsters d’aquesta especialitat

Aqu Grau

Vols més informació sobre aquesta especialitat?

    DADES PERSONALS