Informació de personal

Informació relativa als diversos col·lectius que conformen el personal de l’ESMUC i les seves retribucions, a més d’altres informacions relacionades amb els llocs de treball.

  • Professorat, repertoristes i acompanyants
  • Administració i serveis
  • Relació de llocs de treball
  • Taules retributives