Interpretació: música clàssica i contemporània

Esp Classica

L’especialitat d’Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània forma persones professionals altament qualificades en aquest àmbit, posseïdors d’un llenguatge i una estètica propis, i preparades per treballar amb aquells formats, mitjans, gèneres i contextos que millor s’adaptin a la demanda laboral del nostre temps. Les modalitats en què es pot cursar aquesta especialitat abracen tots els instruments orquestrals, a més del piano, el cant, la guitarra, l’orgue i l’acordió.

Pla d'estudis
Instruments orquestrals: Clarinet, Contrabaix, Fagot, Flauta travessera, Oboè, Saxòfon, Trombó, Trompa, Trompeta, Tuba/Bombardí, Viola, Violí, Violoncel
Arpa; Percussió; Acordió; Cant; Guitarra; Orgue; Piano
Modalitats
 • Arpa

 • Percussió

 • Acordió

 • Cant

 • Guitarra

 • Orgue

 • Piano

Instruments orquestrals

 • Clarinet

 • Contrabaix

 • Fagot

 • Flauta travessera

 • Oboè

 • Saxòfon

 • Trombó i trombó baix

 • Trompa

 • Trompeta

 • Tuba/Bombardí

 • Viola

 • Violí

 • Violoncel

Quines sortides té aquesta especialitat?

Com a graduat o graduada en Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània tindràs un domini complet de les tècniques interpretatives de l’instrument i el seu repertori i, en el seu cas, d’instruments complementaris.

Per tant, en acabar els estudis hauràs assolit la preparació necessària per exercir una tasca interpretativa d’alt nivell, acord amb les característiques de la teva modalitat i especialització, ja sigui en el paper de solista, formant part d’un conjunt, o com a acompanyant de música i de dansa. Coneixeràs també les característiques tècniques i acústiques del teu instrument, aprofundint en el seu desenvolupament històric.

Els coneixements teòrics i analítics adquirits et facilitaran l’accés als estudis de postgrau i a d’altres camps com la docència, la recerca o la crítica musical.

En què consisteixen els estudis?

El pla d’estudis està conformat per les matèries de formació bàsica, les obligatòries d’especialitat, les optatives i el treball fi de grau, que inclou un recital obert al públic i un treball escrit. Les matèries obligatòries d’especialitat comporten sobretot les matèries d’instrument o veu, de formació instrumental complementària i de música de conjunt, i inclouen assignatures com:

 • Instrument principal (docència individual)

 • Instrument secundari (individual)

 • Improvisació

 • Música de cambra

 • Grans conjunts

Per a més informació, veure el pla d’estudis d’aquesta especialitat:

Pla d'estudis
Instruments orquestrals: Clarinet, Contrabaix, Fagot, Flauta travessera, Oboè, Saxòfon, Trombó, Trompa, Trompeta, Tuba/Bombardí, Viola, Violí, Violoncel
Arpa; Percussió; Acordió; Cant; Guitarra; Orgue; Piano
Professorat

L’ESMUC reuneix professorat qualificat i molt divers pel que fa a estètiques, estils, tècniques, mitjans i enfocaments. La titulació es complementa amb activitats com concerts del professorat o de conjunts de l’escola, seminaris, tallers, cursos i classes magistrals, relacionats amb aquest tipus de música i oberts al públic en general.

Aixa, MarcPercussió 
Albet, David Música de cambra
Barbeta, Xavier Piano 
Barrera, Magdalena Arpa 
Bernat, Miquel Percussió 
Bofill, Miquel Música de cambra 
Bonet, David Repertori instrumental específic de trompa 
Borne, Patrick Fonètica aplicada al cant 
Branch, Alan Lied; Fonètica aplicada al cant 
Bronevetzki, Vladislav Piano;  Música de cambra 
Brotons, Salvador Direcció i pràctica d'orquestra principal 
Brown, Jonathan Música de cambra; Viola 
Cabestany, Nabí Repertori instrumental específic de violoncel 
Camell, Jordi Piano; Música de cambra 
Camps, Jonathan Contrabaix; Música de cambra; Repertori instrumental específic de contrabaix 
Candendo, Óscar Orgue 
Castillo, Xavier Clarinet baix; Repertori instrumental específic de clarinet 
Castro, Raquel Violí 
Chiralt, Dolors Música de cambra; Oboè 
Coll, Xavier Música de cambra; Repertori instrumental específic de guitarra 
De La Rubia, Juan Improvisació i acompanyament per a pianistes; Improvisació i acompanyament d’orgue  
Dichamp, Jean-François Piano 
Duijck, Johan Direcció i pràctica de cor principal 
Egea, Susana Escena lírica; Tècniques actorals 
Espasa, Daniel Improvisació i acompanyament per a pianistes; Improvisació i acompanyament d'instruments harmònics 
Farrés, Mireia Trompeta 
Fernández, Pablo Manuel Tuba; Música de cambra; Repertori instrumental específic de tuba  
Ferrandiz, Lorenzo Percussió 
Figaró, Jordi Cobla / Conjunt de la música tradicional ; Tenora 
Fuster, Josep Clarinet 
Garcia, Raul Trombó; Trombó baix; Música de cambra  
Garrigosa, Francesc Cant; Cant històric; Cor de música antiga 
Garrobé, Àlex Guitarra; Música de cambra 
Gascón, Luis Ignacio Saxòfon i Música de cambra 
Gascón, Montserrat Música de cambra 
Gasull, Feliu Música de cambra; Improvisació i acompanyament de guitarra  
Gleusteen, Kai Violí; Música de cambra 
Gotlibovich, Yuval Viola; Música de cambra 
Gumí, Albert Improvisació i acompanyament, monòdics; Improvisació i acompanyament, pedagogs 
Iotti, Guido Repertori instrumental específic d'orgue 
Júlia Gàllego Flauta travessera 
Julià, Albert Repertori instrumental específic de saxòfon 
Lloris, Enedina Cant
Lluna, Joan Enric Clarinet; Música de cambra 
Lossev, Denis Piano 
Magrí, Laia Repertori instrumental específic de fagot 
Marigó,Carles Improvisació i acompanyament per a pianistes; Improvisació i acompanyament, monòdics;  Improvisació i acompanyament  per a a pedagogs  
Martínez, Eduardo Oboè 
Martinez, Uxia Contrabaix 
Martínez, Vera Música de cambra; Violí 
Masó, Jordi Piano 
Mateu, Assumpta Cant; Lied 
Moliner, Josep Fiscorn; Repertori específic de la música de cobla 
Mor, José Violoncel 
Mora, Albert Flauta travessera; Música de cambra 
Mora, Jordi Direcció i pràctica d'orquestra principal 
Moretti, Kennedy Música de cambra 
Natividade, Margarida Cant 
Pallàs, Laura Repertori instrumental específic de piano 
Pérez Molina, Lluís Música de cambra 
Pérez Molina, Lourdes Música de cambra 
Perpiñán, Daniel Trombó; Música de cambra 
Pestalozzi, Cristoforo Violoncel 
Pillai, Ashan Viola 
Pintó, Mireia Cant 
Pla, Adolf Piano; Música de cambra 
Poyato, Francisco Lied; Seminari de música vocal 
Prats, Vicens Flauta travessera 
Pugès, Francesc Improvisació i acompanyament d'instruments monòdics 
Puig, Xavier Pràctica d'orquestra; Pràctica d'orquestra per a percussió 
Sabaté, Marcel Flabiol i tamborí; Cobla;  
Sàez Montagut, MiquelTrombó clàssic
Salinas, Rafael Piano; Fonaments de la pràctica interpretativa 
Santana, Guilhaume Fagot 
Satué, Helena Violí 
Serrano, Ángel Trompeta; Música de cambra 
Simarro, Miguel Repertori instrumental específic de violí 
Surinyac, Josep Lied 
Tomas, Abel Música de cambra 
Tomas, Arnau Música de cambra 
Torramilans, Ramon Repertori instrumental específic de percussió; Repertori i tècniques de la música contemporània; Seminari d'interpretació 
Vila Casañas, Josep Direcció i pràctica de cor principal 
Vila, Lluís Casañas Cor de Clàssica i Contemporània; Cor per a cantants; Direcció de cor secundària; Formació vocal aplicada 
Vilaró, Jordi Tible; Conjunt de la música tradicional 
Volguin, Yuri Violí 
Wise, Erica Violoncel 
Young, Laura Anne Guitarra 
I després del Grau… què?

L’alumnat que, un cop graduat, vulgui continuar els seus estudis a l’ESMUC, es pot matricular en un dels màsters o postgrau que ofereix l’Escola.

Màsters d’aquesta especialitat

Aqu Grau

Vols saber més informació sobre aquesta especialitat?

  DADES PERSONALS