Pedagogia

L’especialitat de Pedagogia forma professionals de l’educació i formació musical amb un perfil de components tant científic com artístic. Capacita professionalment per exercir la docència de la música, ja sigui de l’instrument o dels coneixements de base musicals, però busca una formació àmplia, rica, oberta i flexible que permeti als graduats i graduades desenvolupar la seva activitat artística i docent en tot tipus d’escenaris i contextos propis de l’educació musical del s. XXI.

Quines sortides té aquesta especialitat?

Els estudis en Pedagogia et formaran en un o més àmbits rellevants de la pràctica musical (interpretatius i/o teòrics) i et proporcionaran profunds coneixements, teòrics i pràctics, sobre l’ensenyament i l’aprenentatge en els seus aspectes metodològics, psicològics i artístics. Comptaràs a més amb una significativa experiència pràctica. Els teus escenaris laborals seran: escoles de música i conservatoris, serveis educatius d’administracions locals, espais i institucions culturals públiques i privades, projectes de desenvolupament cultural comunitari, etc.

Altres competències adquirides, a més de les docents, et permetran desenvolupar tasques d’organització i direcció de centres, orientació educativa, assessorament i formació de formadors i innovació i recerca educativa mitjançant el lideratge d’equips de treball.

En què consisteixen els estudis?

Els estudis posen èmfasi en la relació i simbiosi entre teoria i pràctica pedagògica a través d’una àmplia oferta d’assignatures, centrades en el desenvolupament i la innovació en educació musical.

Les matèries obligatòries i optatives de l’especialitat de Pedagogia abasten tant aspectes artístics com pedagògics.

Les àrees específiques de la titulació inclouen continguts que emmarquen científicament l’educació: de didàctica de la música general i especialitzada, en funció dels instruments i les agrupacions; de didàctica de la consciència i moviment corporal, i d’organització educativa de centres de formació musical.

En la segona meitat dels estudis, la recerca i la innovació en educació musical adquireix un pes decisiu amb les assignatures de Pràcticum, Seminaris i Treball de fi de grau, de caràcter professionalitzador, que et permetran integrar-te de manera esglaonada en la pràctica professional.

Per a més informació, veure el pla d’estudis d’aquesta especialitat.

Professorat

El professorat que imparteix classes en aquesta especialitat és divers, amb la finalitat de formar pedagogs i pedagogues musicals amb un ventall de competències professionals complet i equilibrat. Cada quadrimestre el departament convida professionals en actiu de gran prestigi per entrar en contacte amb la pedagogia musical contemporània i els camps de demanda professional de major actualitat.

Aragonès, Enric. Didàctica del llenguatge i l’expressió musical II ; Organització i contextos educatius ; Pràcticum de pedagogia ; Gestió de projectes comunitaris ; Objectius i reptes en la direcció de centres ; Observació de centres ; Estratègies d’ensenyament i aprenentatge de la música
Àvila Castells, Raimon. Formació corporal i comunicació I i II
Badal, Ferran. Didàctica del conjunt instrumental ; Practicum de Pedagogia ; Instruments polifònics a l’aula ; Seminari de Didàctica
Barbal, Margarida. Eines didàctiques de consciència corporal ; Formació corporal i comunicació I i II ; Practicum de Pedagogia; Seminari de Didàctica
Bes, Ruben. Didàctica de l’instrument ; Didàctica del llenguatge i l’expressió musical ; Practicum de Pedagogia
Bonal, Ester. Desenvolupament professional ; Música i comunitat
Carrasco, Elisenda. Didàctica del conjunt coral ; Formació vocal aplicada ; Practicum de Pedagogia
Casanova, Cori. Foniatria ; Formació vocal aplicada
Duque, Javier. Organització i contextos educatius ; Pedagogia sistemàtica de la música ; Psicopedagogia ; Seminari d’investigació en educació musical
Fargas, Joan. Desenvolupament professional ; Organització i contextos educatius
García, Luis. Música, moviment i rítmica
Gómez, Ignasi. Didàctica del llenguatge i l’expressió musical ; Relació docent
González, Laia. Didàctica General ; Pràcticum de Pedagogia
Kleiman, Vika. Formació corporal i comunicació I i II; Música i dansa ; Practicum de Pedagogia
Mercadal, Melissa. Fonaments de la Musicoteràpia
Mestre, Daniel. Formació vocal aplicada
Momblant, Ester. Formació corporal i comunicació I i II; Practicum de Pedagogia
Mora, Mireia. Formació corporal i comunicació ; Formació corporal i comunicació (cant) ; Practicum de Pedagogia ; Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa
Puig, Anna. Disseny de programes d’educació musical ; Pràcticum de Pedagogia
Vila, Lluís Casañas. Direcció de cor secundària; Formació vocal aplicada

I després del Grau… què?

Les persones que, un cop graduades, vulguin continuar els seus estudis a l’ESMUC, es poden matricular en un dels màsters o postgrau que ofereix l’Escola.

Màsters d’aquesta especialitat

Títol acreditat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Aqu Grau

Vols més informació sobre l’especialitat?

    DADES PERSONALS