Pedagogia

Esp Pedagogia


L’especialitat de Pedagogia forma professionals de l’educació i formació musical amb un perfil de components tant científic com artístic. Capacita professionalment per exercir la docència de la música, ja sigui de l’instrument o dels coneixements de base musicals, però busca una formació àmplia, rica, oberta i flexible que permeti als graduats i graduades desenvolupar la seva activitat artística i docent en tot tipus d’escenaris i contextos propis de l’educació musical del s. XXI

Quines sortides té aquesta especialitat?

Els estudis en Pedagogia et formaran en un o més àmbits rellevants de la pràctica musical (interpretatius i/o teòrics) i et proporcionaran profunds coneixements, teòrics i pràctics, sobre l’ensenyament i l’aprenentatge en els seus aspectes metodològics, psicològics i artístics. Comptaràs a més amb una significativa experiència pràctica. Els teus escenaris laborals seran: escoles de música i conservatoris, serveis educatius d’administracions locals, espais i institucions culturals públiques i privades, projectes de desenvolupament cultural comunitari, etc.

Altres competències adquirides, a més de les docents, et permetran desenvolupar tasques d’organització i direcció de centres, orientació educativa, assessorament i formació de formadors i innovació i recerca educativa mitjançant el lideratge d’equips de treball.

En què consisteixen els estudis?

Els estudis posen èmfasi en la relació i simbiosi entre teoria i pràctica pedagògica a través d’una àmplia oferta d’assignatures, centrades en el desenvolupament i la innovació en educació musical.

Les matèries obligatòries i optatives de l’especialitat de Pedagogia abasten tant aspectes artístics com pedagògics.

Les àrees específiques de la titulació inclouen continguts que emmarquen científicament l’educació: de didàctica de la música general i especialitzada, en funció dels instruments i les agrupacions; de didàctica de la consciència i moviment corporal, i d’organització educativa de centres de formació musical.

En la segona meitat dels estudis, la recerca i la innovació en educació musical adquireix un pes decisiu amb les assignatures de Pràcticum, Seminaris i Treball de fi de grau, de caràcter professionalitzador, que et permetran integrar-te de manera esglaonada en la pràctica professional.

Professorat

El professorat que imparteix classes en aquesta especialitat és divers, amb la finalitat de formar pedagogs i pedagogues musicals amb un ventall de competències professionals complet i equilibrat.

Cada quadrimestre el departament convida professionals en actiu de gran prestigi per entrar en contacte amb la pedagogia musical contemporània i els camps de demanda professional de major actualitat.

Título acreditado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.
Ts Musica Esmuc Ca

Vols més informació sobre l’especialitat?