Itinerari de simultaneïtat en Música i Educació Primària

Música i Educació Primària

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) ofereixen una doble titulació de Grau en Educació Primària i Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música. Aquesta doble titulació permetrà a l’alumnat desplegar les seves competències interpretatives i pedagògiques.

L’oferta contempla l’especialitat d’interpretació de la música clàssica i contemporània, dins les modalitats del quintet de metall: trompeta, trompa, trombó i tuba.

El Grau en Educació Primària i el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música tenen l’acreditació favorable de l’AQU Catalunya. El Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de
Música equival a tots els efectes a un grau universitari.

A qui s’adreça

La doble titulació s’adreça a estudiants amb interès per desenvolupar la seva carrera professional en l’educació primària i en la música. L’objectiu és formar persones amb competències diversificades, interdisciplinàries i capaces d’afrontar els reptes que demanda, a dia d’avui, el món educatiu i l’interpretatiu i arrelar-les a les Terres de l’Ebre.

Requisits d’accés

Per accedir a aquests estudis, els aspirants hauran de superar la prova d’accés de l’especialitat d’interpretació de la Música clàssica i contemporània del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors a l’ESMUC i les proves d’accés a la universitat (PAU), junt amb les proves d’aptitud personal (PAP), per accedir al Grau en Educació Primària de la Universitat Rovira i Virgili.


S’ofereixen un total de 10 places per curs: 4 de trompeta, 2 de trompa, 2 de trombó i 2 de tuba.

Organització

La doble titulació es cursa en 10 quadrimestres (cinc cursos acadèmics) i s’inicia al setembre. Es durà a terme a les seus de la URV a Tortosa, el Conservatori Professional de Música de Tortosa (on es desenvolupen les matèries musicals) i l’Escola Superior de Música de Catalunya (per a les matèries orquestrals i de grans conjunts, un dia a la setmana). Per a més informació podeu consultar el pla d’estudis al web de l’ESMUC.

Per poder dur-se a terme el reconeixement de crèdits en el marc de l’itinerari de simultaneïtat, cal que l’alumnat es matriculi a ambdós centres educatius: la URV i l’ESMUC.

Sortides professionals

Aquests estudis t’aportaran les competències necessàries per desenvolupar-te professionalment en un doble perfil: mestres amb altes competències musicals.