Formació

Va estudiar Musicologia, Filologia Romànica i Història Ibèrica i Llatinoamericana a la Universitat de Colònia, on es va doctorar amb la tesi La guitarra com a símbol: significat i canvi dins la memòria cultural espanyola des de l’Edat Mitjana fins el final del siglo de oro.
Fou becari de l’Instituto Camões, la UOC i el DAAD (a la Institució Milà i Fontanals del CSIC a Barcelona).

Recerca


 • Flamenco

 • Instruments de corda

 • Música i llenguatge

 • Música i religiò

 • Història i crítica de les ciències

 • Música a Espanya, Portugal i Amèrica Llatina

Publicacions


 • “English and Spanish Literature about Brazilian Music: A Survey of Visions”, Brasil-Europa 500 Jahre: Musik und Visionen. Bericht des Internationalen Kongresses, Köln: Akademie Brasil-Europa/I.S.M.P.S., 2000, pp. 315-318

 • Lo decisivo fue la mezcla, y esa mezcla sólo ocurrió en Andalucía. Reflexiones acerca de la imagen de Andalucía en el discurso flamencológico”, Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología XXI (2005) (= Actas del VIII Congreso Internacional de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología), pp. 109-120

 • “«Alte» Musik im kulturellen Gedächtnis Spaniens – zyklisches vs. lineares Zeitverständnis”, Early Music. Context and Ideas II. International Conference in Musicology, 11-14 September 2008, Kraków: Instytut Muzykologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 526-534

 • “La llengua en la investigació musical – discrepàncies entre teoria i pràctica en la metodologia musicològica”, Ayats, Jaume; Ginesi, Gianni [edd.], Experiència musical, cultura global. IX Congrés de la Societat d’Etnomusicologia (SIBE), Palma de Mallorca: Consell de Mallorca – Departament de Cultura i Patrimoni, 2008, pp. 13-22

 • “Cuerpo, memoria e instrumento musical – una impresión bergsoniana”, Actes del Congrés Internacional “El cos: objecte i subjecte de les ciències humanes i socials”, Martí, Josep; Aixelà, Yolanda [Coordd.], El cos. Objecte i subjecte de les ciències humanes i socials, Barcelona: CSIC, 2010 [CD-ROM]

 • Symbol Gitarre: Bedeutung und Wandel im kulturellen Gedächtnis Spaniens vom Mittelalter bis zum Ende des Siglo de Oro, Hamburg: Peter Lang Verlag, 2012

 • “Entre nationalismes et exotismes. La trajectoire de la guitare espagnole dans les discours du XIXe siècle”, Charles-Dominique, Luc; Defrance, Yves; Danièle Pistone [edd.], Fascinantes étrangetés. La découverte de l’altérité musicale en Europe au XIXe siècle, Actes du Colloque de La Côte-Saint-André (Isère), 24-27 août 2011, Paris: Harmattan, 2014, pp. 219-234

 • “Gounodian Fausts by Pablo de Sarasate, Joan Baptista Pujol, and Felip Pedrell i Sabaté”, Fitzsimmons, Lorna; McKnight, Charles [Edd.], The Oxford Handbook of Faust in Music, New York: Oxford University Press, 2019, pp. 169-185.

Trajectòria

És membre de diferents societats d’orientació musicològica, entre d’altres, l’Institut d’Estudis de la Cultura Musical del Món Lusòfon (I.S.M.P.S.) i de la Sociedad de Etnomusicología (SIBE).