Conservació i catàleg

Catalogacio

L’Oficina d’Audiovisuals té la responsabilitat de vetllar per la catalogació provisional i la bona conservació del fungible enregistrat en activitats del centre (concerts, projectes finals, conferències).

És per això que ha recopilat i digitalitzat tot el material fungible enregistrat en activitats del centre i, des de març de 2010, l’ha emmagatzemat en un repositori audiovisual accessible a diversos serveis de l’Escola.