Màster de composició musical amb tecnologies

Crèdits ECTS60
Places disponibles15
Calendari2 octubre - 31 maig.
El TFM es presenta en concert la 1a setmana de juliol.
HorariDe dilluns a divendres, de 18h a 20h.
ModalitatPresencial
Idioma de docènciaCatalà, castellà, anglès
Preu crèdit94,45 €

El Màster en Composició musical amb tecnologies es va dissenyar i dur a terme per primer cop el curs 2007-2008, com a part de l’ECMCT (European Course for Musical Composition and Technologies)un projecte europeu Leonardo da Vinci, que cercava definir continguts i metodologies d’alt nivell per a un curs de postgrau de creació musical basat en les tecnologies més actuals. Aquest projecte es va dur a terme en col·laboració amb institucions europees de gran prestigi en aquest camp: IRCAM (Paris), Technische Universität (Berlin), Universität der Künste (Berlin), Musikhochschule Hanns Eisler (Karlsruhe i Weimar), Sibelius Academy (Helsinki), Muzyka Centrum Art Society (Krakow), Estonian Academy of Music and Theatre (Tallinn).

L’actual màster recull d’aquesta experiència, cobreix un ampli ventall d’aspectes tècnics i programari especialitzat, així com també conceptes i tècniques inherents a la creació i estructuració d’un discurs musical ben elaborat, tan des de l’òptica de l’escriptura instrumental com de la tecnològica. Finalment, els coneixements d’aquest curs conflueixen en l’elaboració d’una obra mixta per a instrument i electrònica en un format lliure que pot anar des d’instrument amb cinta, fins al treball amb interfícies i interacció a temps real.

La figura anacrònica de l’assistent tècnic que ajudava el compositor/a a generar i programar la part electroacústica de la seva obra té avui el mateix sentit que si un compositor/a necessités un assistent que l’ajudés a orquestrar perquè ell/ella no en fos capaç. El compositor/a és el responsable de tot element sonor (electrònic o instrumental) que configura la seva obra, i és per això que les noves generacions de compositors i compositores que volen emprar aquests mitjans saben que tan necessari els és aprendre harmonia, contrapunt o instrumentació, com dominar conceptes, tècniques i programari per a la generació i processament del so, la seva seqüenciació i espaialització, etc. Noves tècniques compositives necessàries per a compondre amb la tecnologia actual, avui ja indispensables en la formació de les noves fornades de compositors/es i intèrprets que vulguin treballar repertori actual amb aquests mitjans.

Accés i admissió

Per accedir al màster cal posseir un títol superior en música o experiència equivalent acreditada. El candidat haurà de fer arribar partitures i/o enregistraments de música pròpia. El material enviat serà avaluat per la direcció del màster.

Pla d’estudis
Assignatures
Crèdits
Fonaments d’acústica, síntesi i edició de so
3
Fonaments de composició, forma i estructura musicals
3
Tècniques esteses d’instrumentació
3
Fonaments de programació
3
Tècniques d’estudi i postproducció
3
Composició electroacústica
6
Composició assistida per ordinador3
Anàlisi i aspectes conceptuals de la música amb tecnologies
3
Programació i utilització de sistemes interactius
6
Escriptura i estratègies compositives i interpretatives de la música electrònica i instrumental
6
Generació i manipulació d’imatges i il·luminació per ordinador3
Live Coding3
Treball de fi de màster 15
Objectius i competències

L’objectiu principal del curs és oferir una formació especialitzada per a compositors o professionals de la música que desitgin incorporar la tecnologia més actual a les seves produccions.

En el curs es facilitaran les eines necessàries per tal que els estudiants:

  • Entenguin i sàpiguen utilitzar els principals conceptes i eines informàtiques aplicables a la producció i creació musicals.

  • Coneguin i utilitzin els programes de composició i edició amb MIDI i àudio, els entorns de síntesi, de control i de generació de so a temps real, interactivament i en diferit.

  • Assoleixin coneixements pràctics de programació i generació d’estructures sonores i musicals.

  • Siguin capaços de realitzar una composició musical emprant tècniques i eines informàtiques avançades i diverses.

A qui s’adreça

Titulats superiors en música, compositors, intèrprets, professors de música, dissenyadors i tècnics de so amb experiència en el camp de la composició o de la creació sonora, i professionals interessats en incorporar els mitjans informàtics a les seves tasques creatives, interpretatives, productives o docents.

Professorat

Coordinació: Eduard Resina


Ariadna Alsina
Alex Barrachina
Joan Bagés
Lina Bautista
José Manuel Berenguer
Sixto Cámara
Pedro González
Christophe Havel
Enric Guaus
Fèlix Pastor
Luis Nacenta
Eduard Resina
Josep Rio-Pareja
Oriol Saladrigues

Calendari acadèmic

L’horari de classes és sempre de 18 a 20 h

1r trimestre (octubre a desembre)
Dia
Assignatura
Dl. Fonaments de programació
Dt.Tècniques bàsiques d’estudi i postproducció
Dc. Fonaments d’acústica, síntesi i edició de so
Dj. Tècniques esteses d'instrumentació
Dv. Fonaments de composició, forma i estructura musicals
2n trimestre (gener a mitjans de març)
Dl. Composició assistida per ordinador /
Composició assistida per ordinador / Escriptura i estratègies compositives i interpretatives de la música electrònica i instrumental
Dt. Composició assistida per ordinador / Escriptura i estratègies compositives i interpretatives de la música electrònica i instrumentalde la música electrònica i instrumental
Dc. Programació i utilització de sistemes interactius
Dj. Composició electroacústica
Dv. Generació i manipulació d’imatges i il·luminació per ordinadorGeneració i manipulació d’imatges i il·luminació per ordinador
3r trimestre (mitjans de març a maig)
Dl. Escriptura i estratègies compositives i interpretatives de la música electrònica i instrumental
Dt.Live Coding
Dc. Anàlisi i aspectes conceptuals de la música amb tecnologies
Dj. Composició electroacústica
Dv. Programació i utilització de sistemes interactius
sine die
Tutories individuals
Juny/Juliol
sine die
Preparació i realització concert estrena d’obres

Vols més informació?

    DADES PERSONALS