Màsters oficials

Què són els màsters oficials?

Els títols oficials de màster estan reconeguts per l’Estat (MECES 3). Per accedir a la funció pública sempre es demana que els títols (ja siguin de grau, màster o doctorat) siguin oficials.

Màsters propis

Què són els màsters propis?

Els màsters propis tenen l’aval de l’institució acadèmica que expedeix el títol. Les empreses no tenen en compte si el títol és oficial o propi a l’hora de contractar un professional, sinó que els estudis aportin a l’estudiant les habilitats que exigeix el mercat laboral dins del seu sector.

Màsters oficials universitaris

Què són els màsters universitaris?

Aquests màsters es fan conjuntament entre l’Escola Superior de Música de Catalunya i altres universitats catalanes.

El Màster de Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga és oficial i es cursa a la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Màster de música com a art interdisciplinària s’ofereix conjuntament per part de la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, l’Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’ESMUC.

Postgraus

Què és un postgrau?

Els postgraus solen tenir la meitat de crèdits ECTS que els màsters. Si l’alumnat demostra les competències i les aptituds necessàries per cursar de forma exitosa el postgrau, pot accedir als estudis sense estar en possessió d’un grau universitari.