Préstec, cessió i lloguer

El Parc ofereix als seus usuaris i a les seves usuàries un ampli horari de préstec diari, cessió d’instruments a estudiants en casos especials i la petició puntual per a diverses activitats sempre que no afectin el desenvolupament de l’activitat acadèmica. També es realitzaran cessions a entitats que disposin d’acords amb l’ESMUC.

Préstec intern

Servei d’autopréstec de 1364 instruments per a estudiants, professorat i acompanyants de dilluns a divendres de 8:00 a 21:00 i caps de setmana de 9:00 a 20:00

Préstec extern

Esmuc Parc

El préstec extern es un servei del parc d’instruments per a cobrir els casos excepcionals en que l’estudiant necessita treure instruments fora del recinte de l’Escola.

Préstec per activitats

Per les diferents activitats produïdes fora de les instal·lacions de l’ESMUC o que requereixen de la coordinació de diversos serveis s’activa el préstec per activitats que es gestiona des de l’aplicatiu d’activitats.

Préstec concerts finals

Servei de préstec específic pel període de concerts finals d’abril a juliol en que l’estudiant pot sol·licitar equipament instrumental per al dia del seu concert.

Proves d’accés

Guia per a persones candidates a les proves d’accés a nivell d’equipament instrumental