Grans Conjunts

El cicle dels Grans Conjunts de l’ESMUC té lloc dos cops l’any, generalment coincidint amb el final dels períodes lectius, quan les diverses formacions de l’escola mostren el fruit del seu treball en un cicle de concerts que reuneix les condicions i el nivell d’exigència propis de la pràctica professional.

Programació curs 2023-2024

1r quadrimestre

DataFormació
13/12/23 Big Band
15/01/24 Gran Conjunt d’Antiga
17/01/24 Esmuc Jazz Project
18/01/24 Bottega d’Òpera
19/01/24 Gran Conjunt d’Arrel
25/01/24 Orquestra Simfònica
29/01/24 Cobla
31/01/24 Banda

Totes les actuacions d’aquest cicle s’enregistren en alta qualitat i es comparteixen al canal de Youtube de l’ESMUC.


Grans Conjunts 2022-2023

Grans Conjunts 2021-2022

Formacions estables de l’ESMUC

Camerata ESMUC Quartet Casals

La Camerata és un Quartet Casals amplificat, on Vera Martínez, Abel Tomás, Jonathan Brown i Arnau Tomás actuen com a primers faristols de la formació. El conjunt, que reuneix estudiants d’interpretació de la música clàssica i contemporània, tant de grau com de màster, conforma una orquestra de cordes caracteritzada per treballar amb la complicitat d’un grup de cambra en format orquestral.

Big Band

Una de les característiques principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge de les persones que l’integren, des dels primers dies d’assaig fins la posada en escena. Les habilitats interpretatives es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el concert final. La Big Band ha estat dirigida en anteriors edicions per músics com Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre altres.

Bottega d’Opera

La Bottega d’Opera va fer la seva presentació al Gran Teatre del Liceu l’any 2021. Es tracta d’un taller que vol recuperar, restaurar i escenificar el patrimoni operístic en col·laboració amb altres institucions culturals com el TNC i el Teatre de Sarrià. Les investigacions musicològiques realitzades per estudiants i professorat de l’ESMUC han aportat nova llum sobre idees prefixades de la representació operística, i han permès que el públic conegui algunes obres per primera vegada. 

Ensemble Instrumental

Aquest conjunt va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement musical de l’alumnat aprofundint en l’estudi de les obres dels compositors i compositores més prominents del segle XX i les tendències musicals més actuals. És uns dels grans conjunts més recents de l’Escola Superior de Música de Catalunya i pertany al Departament de Música Clàssica i Contemporània.

Gran Conjunt Flamenco

L’acceptació del flamenco com a objecte acadèmic i la seva inclusió en conservatoris i universitats ens porta a obrir i explorar nous conceptes i metodologies en el seu avanç i recerca.
Actualment és un gènere que compta amb diversos nivells i camps formatius dins l’Escola Superior de Música de Catalunya, tal com demostra l’alumnat, tant del grau com del Màster oficial d’interpretació del flamenco, que participa en aquest gran conjunt.

Cobla

Aquest Gran Conjunt vol formar estudiants en la gran música de concert per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres de fusió amb altres disciplines com ara el Jazz, la Música moderna o la Música d’Arrel. La Cobla es nodreix de bona part de les obres dels compositors i les compositores que han escrit i escriuen per a aquesta formació, aportant també una mirada de futur per a la formació de l’alumnat.

Gran Conjunt Simfònic

L’Orquestra Simfònica de l’ESMUC és el conjunt amb més instruments i un dels que més llarga trajectòria té dins l’Escola. La formació ha estat dirigida per figures de renom, com Diego Naser, Jordi Mora, Francesc Prat, Lutz Kohler o Ernest Martínez Izquierdo, i ha interpretat des de les obres més representatives de la música clàssica, com ara la cinquena simfonia de Gustav Mahler, fins al repertori més contemporani.

ESMUC Jazz Project

Amb una formació integrada per estudiants de Jazz i Música Moderna, però que també incorpora instruments d’altres àmbits, l’Esmuc Jazz Project aposta per la transversalitat i la multidisciplinarietat. Les seves propostes giren entorn de la música de referents del món del jazz com Keith Jarrett, Ornette Coleman, Carla Bley, Chick Corea o Wayne Shorter, a més de presentar l’obra original dels mateixos directors de la formació: Francesc Capella, Joan Díaz, Joan Monné, Joan Sanmartí i Lluís Vidal.

Gran Conjunt Antiga Esmuc

Gran Conjunt d’Antiga

Impulsat pel Departament de Música Antiga i dirigit pel seu professorat, aquesta formació ha actuat al Festival de Música Antiga de Barcelona i a diferents espais emblemàtics de la ciutat, com el Monestir de Pedralbes o l’Església de Sant Felip Neri, entre altres. L’alumnat que forma part d’aquesta formació prové de l’Especialitat de Música Antiga i del Màster universitari d’interpretació de la música antiga que ofereix l’ESMUC en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB).

Conjunt d'Arrel de l'ESMUC

Gran Conjunt de la Música Tradicional

El Gran Conjunt de Música Tradicional de l’ESMUC barreja en la seva plantilla els instruments que s’imparteixen en la modalitat de la Música Tradicional Catalana (gralla/dolçaina, cornamusa i acordió diatònic) juntament amb els provinents d’altres àmbits, en formacions que són una demostració patent de mestissatge i transversalitat. Al llarg de la seva història, aquest gran conjunt ha estat dirigit per músics com Eliseo Parra, Kepa Junkera, Jordi Molina, Marcel Casellas o Ximo Caffarena.