Administració i serveis

 NomÀrea - Departament - Unitat - CàrrecExt. tel.
Albert, Ricard 
Informàtica i sistemes. #4182
Albet, David
Coordinació interdepartamental. Departaments instrumentals#4147
Álvarez, Antonio 
Serveis culturals i relacions externes. Comunicació#4141
Arango, Ana María 
Serveis culturals i relacions externes - Biblioteca-CRAI#4140
Barrachina, Àlex
Prefectures departaments - Departament de Tecnologies i Gestió de la Música. Cap del departament
#4138
Gómez, Ignasi
Ordenació i planificació acadèmica - Secretari acadèmic
Bayo, Mònica 
Gestió de recursos humans. Cap de secció #4171
Bes, Ruben
Prefectures departaments - Departament d'Educació i Mediació Artística. Cap del departament#4157
Blanch, Xavier 
Prefectures departaments - Departament de Música Antiga. Cap del departament#4190
Buxadera, Marta
Oficina de gestió acadèmica - Administració
#4169
Cámara, Sixto 
Informàtica i sistemes - Audiovisuals
#4186
Castellvell, Laia Serveis culturals i relacions externes - Biblioteca-CRAI#4166
Coll, LluísPrefectures departaments - Coordinació. Coordinador#4193
Cortacans, Jaume 
Serveis culturals i relacions externes - Producció. Responsable unitat#4160
Fargas, JoanPrefectures departaments - departament de tecnologies i Gestió de la Música. Coordinador Gestió de la música#4158
Feria, Paqui
Serveis culturals i relacions externes - Producció
#4176
Figueres, EduardInformàtica i sistemes - Audiovisuals
Flotats, Antoni 
Gestió Logística. Cap de secció#4189
Franch, Maria
Unitats de gestió departaments
#4168
Fresno, Gemma del 
Gestió Logística - Servei d'atenció933523011
García, Adrián 
Informàtica i sistemes - Audiovisuals. Responsable unitat#4137
García, Denis 
Gestió Econòmica
#4148
Garcia, Gisela 
Gestió de recursos humans
#4155
García, Javier 
Gestió de recursos humans#4194
Gascón, Gemma 
Serveis culturals i relacions externes - Oficina de mobilitat i alumni
#4154
Gutés, ElisendaDirecció General - Assistent direcció#4151
Heilbron, Marc
Prefectures departaments - Departament d'estudis Culturals. Cap del departament#4192
Herreras, Aleix
Serveis culturals i relacions externes - Tècnic de Comunicació#4184
Hunault, Sonia
Unitats de gestió departaments
#4187
Ibars, Òscar 
Gestió Logística - Parc d'instruments#4174
Jiménez, Clara 
Gestió Econòmica#4145
Laforet, Glòria 
Gestió Logística - Servei d'atenció
933523011
León, Esteve
Administració i serveis - Subdirecció general. Subdirector
López, Margarida 
Oficina de gestiói acadèmica - Administració#4167
Marfany, Roser 
Serveis culturals i relacions externes - Biblioteca-CRAI#4185
Mariné, Elisabet 
Gestió Econòmica. Cap de secció#4150
Mercadal, Melissa
Ordenació i planificació acadèmica - Subdirecció general. Subdirectora
Miras, Soraya 
Gestió Logística - Servei d'atenció933523011
Pedrero, Carolina 
Serveis culturals i relacions externes - Biblioteca-CRAI#4144
Pla, Adolf
Prefectures departaments - Departament de Música Clàssica i Contemporània. Cap del departament#4135
Pozo, InmaOficina de gestió acadèmica - Administració#4159
Rabaseda, Joaquim
Ordenació i planificació acadèmica - Cap de recerca, qualitat i innovació
Resina, Eduard 
Prefectures departaments. Coordinador interdepartamental - departaments de creació i pensament. Cap del Departament de Creació i Teoria Musical#4149
Roca, JoanServeis culturals i relacions externes - Producció
Roig, Òscar 
Gestió Logística - Servei d'atenció933523011
Rubio, Juan José
Unitats de gestió departaments
#4165
Ruiz, Pedro
Gestió Logística - Manteniment i medi ambient. Responsable unitat #4178
Sánchez, Cristina 
Gestió Logística - Espais#4146
Sánchez, Estefania 
Oficina de gestió acadèmica - Administració#4152
Sánchez, SoledadServeis culturals i relacions externes - Biblioteca-CRAI#4156
Sanmartí, Joan
Prefectures departaments - Departament de Jazz, Flamenco, Musica Moderna i d'Arrel. Cap del departament#4162
Sediles, Carme 
Oficina de gestió acadèmica - Administració#4143
Segarra, Adrià 
Serveis culturals i relacions externes - Producció#4136
Sempere, Núria
Direcció General - Direcció General
Toll, AnnaGestió de recursos humans#4139
Trehan, Asha
Unitats de gestió departaments
#4142
Urpí, Montse 
Serveis culturals i relacions externes. Cap de secció#4172
Ventura, Pau 
Informàtica i sistemes - Programació#4177