Directori de personal

Telèfon ESMUC (+34) 93.352.30.11

NomExt/TelÀrea
Albert, Ricard 
#4182Informàtica i sistemes.
Albet, David
#4147Prefectures departaments. Coordinador interdepartamental - departaments instrumentals
Álvarez, Antonio 
#4141Serveis culturals i relacions exteriors. Comunicació
Arango, Ana María 
#4140Serveis culturals i relacions exteriors - Biblioteca-CRAI
Barrachina, Àlex
#4138Prefectures departaments - Departament de Tecnologies i Gestió de la Música. Cap del departament
Bas Cañas, Helena#4146Coordinació d'espais
Bayo, Mònica 
#4171Gestió de recursos humans. Cap de secció
Bes, Ruben
#4157Prefectures departaments - Departament d'Educació i Mediació Artística. Cap del departament
Buxadera, Marta
#4169Oficina de gestió acadèmica - Administració
Cámara, Sixto 
#4186Audiovisuals
Castellvell, Laia #4166Serveis culturals i relacions exteriors - Biblioteca-CRAI
Coll, Lluís
#4190Prefectures departaments - Departament de Música Antiga. Cap del departament
Cortacans, Jaume 
#4160Producció. Responsable unitat
Fargas, Joan#4158Prefectures departaments - departament de tecnologies i Gestió de la Música. Coordinador Gestió de la música
Feria, Paqui
#4176Producció
Figueres, EduardAudiovisuals
Flotats, Antoni 
#4189Gestió Logística. Cap de secció
Franch, Maria
#4168Unitats de gestió departaments
Fresno, Gemma del 
933523011Gestió Logística - Servei d'atenció
García, Adrián 
#4137Audiovisuals. Responsable unitat
García, Denis 
#4148Gestió Econòmica
Garcia, Gisela 
#4155Gestió de recursos humans
García, Javier 
#4194Gestió de recursos humans
Gascón, Gemma 
#4154Serveis culturals i relacions exteriors - Oficina de mobilitat i alumni
Gómez, Ignasi
Ordenació i planificació acadèmica - Secretari acadèmic
Gutés, Elisenda#4151Direcció General - Assistent direcció
Heilbron, Marc
#4192Prefectures departaments - Departament d'estudis Culturals. Cap del departament
Hunault, Sonia
#4187Unitats de gestió departaments
Ibars, Òscar 
#4174Gestió Logística - Parc d'instruments
Jiménez, Clara 
#4145Gestió Econòmica
Laforet, Glòria 
933523011Gestió Logística - Servei d'atenció
León, Esteve
Administració i serveis - Subdirecció general. Subdirector
Marfany, Roser 
#4185Serveis culturals i relacions exteriors - Biblioteca-CRAI
Mariné, Elisabet 
#4150Gestió Econòmica. Cap de secció
Mercadal, Melissa
Ordenació i planificació acadèmica - Subdirecció general. Subdirectora
Miras, Soraya 
933523011Gestió Logística - Servei d'atenció
Moliner, Pep
#4147Departament de Clàssica i Contemporània. Cap del Departament.
Paltré, Vincenç#4156Serveis culturals i relacions exteriors - Biblioteca-CRAI
Ponce, Alejandro
#4144Serveis culturals i relacions exteriors - Biblioteca-CRAI
Pozo, Inma#4159Oficina de gestió acadèmica - Administració
Rabaseda, Joaquim
Ordenació i planificació acadèmica - Cap de recerca, qualitat i innovació
Resina, Eduard 
#4149Prefectures departaments. Coordinador interdepartamental - departaments de creació i pensament. Cap del Departament de Creació i Teoria Musical
Roca, JoanProducció
Rodríguez, Josep#4181Informàtica i sistemes -Sistemes
Roig, Òscar 
933523011Gestió Logística - Servei d'atenció
Rubio, Juan José
#4165Unitats de gestió departaments
Ruiz, Pedro
#4178Gestió Logística - Manteniment i medi ambient. Responsable unitat
Sánchez, Cristina 
#4146Gestió Logística - Espais
Sánchez, Estefania 
#4152Oficina de gestió acadèmica - Administració
Sanmartí, Joan
#4162Prefectures departaments - Departament de Jazz, Flamenco, Musica Moderna i d'Arrel. Cap del departament
Sediles, Carme 
#4143Oficina de gestió acadèmica - Administració
Segarra, Adrià 
#4136Serveis culturals i relacions exteriors - Producció
Sempere, Núria
Direcció General - Direcció General
Tamarit, Rosa#4184Serveis culturals i relacions exteriors - Publicacions
Toll, Anna#4139Gestió de recursos humans
Trehan, Asha
#4142Unitats de gestió departaments
Urpí, Montse 
#4172Serveis culturals i relacions exteriors. Cap de secció
Ventura, Pau 
#4177Informàtica i sistemes - Programació