Pla d’acció tutorial

Quan l’estudiant arriba a l’ESMUC, des de la coordinació del màster se li assigna un tutor. En el cas dels màsters d’interpretació, el tutor normalment és el professor d’instrument principal. En altres casos, el coordinador/a del màster és la persona que tutoritza l’estudiant del màster en qüestió.

Durant la primera setmana a l’escola, l’estudiant dels màsters té una reunió inicial amb el tutor per acabar de tancar el calendari de classes individuals d’instrument i de la matèria Pràctica Interpretativa de Conjunt amb el professorat, i per escollir les assignatures optatives d’acord al perfil i interès professional futur de cada estudiant.

Estudiant i tutor es reuneixen periòdicament per anar fent un seguiment del progrés acadèmic, així com per anar perfilant la temàtica del TFM i el repertori del concert final en el cas dels màsters artístics d’interpretació.