Matriculació

La matrícula ordinària als estudis de Grau de l’ESMUC es fa en línia, amb algunes excepcions justificades. El procés de matrícula inclou la selecció d’assignatures que l’estudiant cursarà l’any següent i el pagament del primer termini derivat d’aquesta matrícula. Aquesta no es dona per realitzada si no es produeix aquest pagament en 24 hores. 

Es pot trobar el tutorial de matriculació, altra informació complementària, així com un formulari d’incidències de matriculació, al Portal de l’Estudiant.

La matriculació i les reunions preparatòries es realitzaran d’acord amb el següent calendari:

Calendari

Curs 2024-2025DataHoraVia
Reunió informativa 4t, 5è i 6è11/06/2024
9 - 10 h Teams
Matrícula 5è i 6è12/06/20249 - 23:59 hOnline
Matrícula 4t13/06/2024-14/06/20249 - 23:59 hOnline
Reunió informativa 3r14/06/20249 - 10 hTeams
Matrícula 3r17/06/2024-18/06/20249 - 23:59 hOnline
Reunió informativa 1r (català)19/06/202415 - 16 hTeams
Reunión informativa 1º (castellano)19/06/202416 - 17 hTeams
Matrícula 1r20/06/2024-21/06/20249 - 23:59 hOnline
Reunió informativa 2n21/06/20249 - 10 hTeams
Matrícula 2n22/06/2024-23/06/20249 - 23:59 hOnline
Matrícula estudiants a temps parcial (tots els cursos)26/06/20249 - 23:59 hOnline

Atenció incidències matrícula

Horari d’atenció de 9 h a 14 h. Per a la matrícula de 2n l’atenció telefònica serà els dies 21 i 25 de juny.

Trasllat d’expedients

L’Oficina de gestió acadèmica concertarà una data amb cada estudiant acceptat un cop s’hagi rebut l’expedient acadèmic i s’hagi efectuat el reconeixement de crèdits pertinent. Aquest procés s’allargarà tot el mes de juny.

Reconeixements derivats d’estudis oficials anteriors

Informació per a estudiants de nou accés que volen reconèixer crèdits ECTS ja cursats dins l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Reconeixement de menys de 40 crèdits de 1r curs
  • Cal enviar el certificat acadèmic a: secretaria.academica@esmuc.cat

  • L’oficina de gestió acadèmica matricularà les assignatures reconegudes de 1r.

  • L’estudiant podrà cursar només assignatures de 1r.

Reconeixement de 40 o més crèdits de 1r curs
  • Cal enviar el certificat acadèmic a: secretaria.academica@esmuc.cat

  • Al llarg del mes de juny, l’oficina de gestió acadèmica concertarà dia i hora amb l’estudiant per formalitzar la matrícula.

  • L’oficina de gestió acadèmica matricularà les assignatures reconegudes de 1r i 2n curs.

  • L’estudiant podrà cursar la resta d’assignatures de 1r i assignatures de 2n fins a un màxim de 72 crèdits.