Matriculació

La matrícula als estudis de grau de l’ESMUC es fa en línia, amb les excepcions i seguint el calendari que es publicarà en el seu moment en aquesta secció.