Cursos d’extensió

L’Escola Superior de Música de Catalunya té com a funció principal la formació superior de músics i professionals del món de la música del nostre país, però no oblida en cap moment que aquesta finalitat pedagògica ha de transcendir socialment més enllà de l’activitat reglada de les seves aules.

És per això que, des del 2014, obre a les persones interessades una selecció entre l’oferta acadèmica de l’Escola que els permet aprofundir en la vessant acadèmica de la música i actualitzar els seus coneixements.

Els cursos d’extensió, de 30 o 45 hores de durada, consten de 3 ECTS i tenen un preu final de 120 €.

Oferta de cursos d’extensió 2021-2022

Història de la música del segle XVII

3 ECTS | Febrer – Maig 2022

Dimarts i dijous, 11.00 – 12.30

Professor: Dr. Rubén López Cano

Objectius del curs: distingir els principals estils, gèneres i llenguatges de les músiques del segle XVII; conèixer els principals compositors i obres d’aquest segle; relacionar les principals corrents i estètiques de la música amb les d’altres arts i el pensament filosòfic i científic de l’època.

Continguts del curs: el teatre musical; el madrigal i la música vocal de cambra; música religiosa; gèneres instrumentals; teoria dels afectes i retòrica de la música; música a Espanya.


Història de la música del segle XIX

3 ECTS | Setembre 2021- Gener 2022

Dilluns i dimecres, 9.30 – 11.00

Professor: Dr. Luca Chiantore


Història de la música del segle XVIII

3 ECTS | Febrer – Maig 2022

Dilluns i dimecres, 11.00 – 12.30

Professor: Dr. Marc Heilbron


Història de la música del segle XX i XXI

3 ECTS | Febrer – Maig 2022

Grup 2A: Dilluns i dimecres, 12.00 – 14.00

Professora: Dra. Anna Costal

L’assignatura permet conèixer els principals compositors, corrents estilístics, tècniques poètiques i obres musicals del període en relació a processos artístics i pensaments filosòfics i científics coetanis, alhora que dóna eines per desenvolupar actituds crítiques en l’anàlisi de fonts documentals i respecte problemes estètics i socials de la música contemporània.


Història de l’òpera

3 ECTS | Febrer – Maig 2022

Dilluns i dimecres, 9.30 – 11.00

Professor: Dr. Marc Heilbron

Una història de l’òpera des dels orígens fins a l’actualitat que explica les claus per entendre les obres del gran repertori de compositors com Monteverdi, Händel, Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, Puccini, Strauss o Britten. Es comenten diferents exemples audiovisuals per analitzar la veu i la dramatúrgia musical. L’assignatura és una bona via d’introducció al context social i cultural de la creació i el desenvolupament d’aquest gènere artístic de més de 400 anys d’història.


Història de la música de l’edat mitjana

3 ECTS | Setembre 2021- Gener 2022

Professor: Juan Carlos Asensio

Dijous, 15.00 – 16.30 i divendres, 12.30 – 14.00


Música i cultura I

3 ECTS | Setembre 2021 – Maig 2022

Grup B. Dilluns, 16.30 – 17.00/ Grup E, Dimarts, 15.00 – 16.30

Professor: Dr. Josep Pujol


Música i cultura II

3 ECTS | Setembre 2021 – Maig 2022

Grup E. Dimarts, 16.30 – 18.00

Professor: Dr. Marc Heilbron


Música i cultura III

3 ECTS | Setembre 2021- Gener 2022/Febrer – Maig 2022

Grup 1A Dimarts i dijous, 11.00 – 12.30 / Grup 2B, Dimarts i dijous, 15.00 – 16.30

Professorat: Horacio Curti, Dr. Gianni Ginesi

A partir de l’orientació de l’oïda cap a exemples sonors i visuals d’altres cultures, l’assignatura estudia la música com a fenomen cultural, de manera que al final es proposa una mirada musical renovada de l’entorn musical propi. Es tracten de manera monogràfica exemples provinents de les músiques balineses, indostàniques, sardes i japoneses, entre altres.


Música tradicional catalana

3 ECTS | Febrer – Maig 2022

Dilluns i dimecres, 11.00 – 12.30

Professora: Dra. Anna Costal

L’assignatura promou el coneixement dels principals gèneres i formes de la música tradicional catalana, al mateix temps que repassa els noms més destacats que han dedicat les seves investigacions a documentar-la i a estudiar-la. S’analitzen tant els processos històrics com els socials que faciliten la comprensió de les relacions entre la música i les dinàmiques identitàries i culturals catalanes.


Músiques tradicionals del món I

3 ECTS | Setembre 2021- Gener 2022

Dilluns i dimecres, 11.00 – 12.30

Professor: Dr. Gianni Ginesi


Estètica I

3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022

Grup 1A. Dimarts, 10.00 – 12.00 / Grup 1B. Dimarts, 12.00 – 14.00 / Grup 1 D, Dimecres 15.00 – 17.00 / Grup 1E, Dimarts, 15.00 – 17.00

Professorat: Dr. Rubén López Cano, Dr. Marc Heilbron


Estètica II

3 ECTS | Febrer – Maig 2022

Grup 2A. Dilluns, 5.00 – 17.00 / Grup 2B. Dilluns, 17.00 – 19.00 / Grup D. Dimarts, 12.00 – 14.00 / Grup E. Dimarts, 15.00-17.00

Professorat: Dr. Luca Chiantore


Desenvolupament professional

3 ECTS | Febrer – Maig 2021

Grup 2, Dimarts i dijous, 9.30 – 11.00 / Grup 2B, Dimarts i dijous, 11.00 – 12.30

Professorat: Ester Bonal, Xavier Fina


Dimensió econòmica del sector musical

3 ECTS | Febrer – Maig 2022

Dimarts, 15.00 – 17.00

Professor: D. Cardenal


Dret I

3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022

Dijous, 17.00 – 19.00

Professor: A. Sampablo


Drets de propietat intel·lectual

3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022

Dimarts, 17.00 – 19.00

Professor: E. Enrich


Emprenedoria i creació d’empreses

3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022

Dijous, 10.00 – 12.00

Professor: Xavier Fina


Fonaments de musicoteràpia

3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022

Dimarts, 8.00 – 11.00

Professora: Dra. Melissa Mercadal


Gestió de centres educatius

3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022

Divendres, 12.00 – 14.00

Professora: Núria Sempere


Gestió de projectes comunitaris

3 ECTS | Febrer – Maig 2022

Divendres, 12.00 – 14.00

Professora: Núria Sempere


Gestió d’equips

3 ECTS | Febrer – Maig 2022

Dimarts, 8.00 – 10.00

Professor: Joan Fargas


Gestió i planificació pressupostària

3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022

Divendres, 9.30 – 12.30

Professor: David Regalado


L’entorn empresarial

3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022

Dijous, 15.00 – 17.00

Professor: Joan Oller


Marc públic i institucional de la música

3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022

Dimarts, 12.30 – 14.30

Professor: Xavier Fina


Música i comunicació en l’entorn global

3 ECTS | Febrer – Maig 2022

Dijous, 8.00 – 10.00

Professor: Xavier Fina


Patrocini i mecenatge

3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022

Dimecres, 17.00 – 19.00

Professor: Oriol Aguilà


Producció aplicada a la indústria musical

3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022

Dimarts, 15.00 – 17.00

Professor: David Cardenal


Programació musical

3 ECTS | Febrer – Maig 2022

Dimecres, 15.00 – 17.00

Professor: Joan Oller


Tècniques de comunicació

3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022

Dimarts, 8.00 – 11.00

Professora: Judith Pi