Investigar a l’ESMUC

Partitures Anotades

Presentació

L’Escola Superior de Música de Catalunya promou plans de recerca i participa en projectes d’investigació vinculats a les àrees de coneixement i especialització musicals que li són pròpies: la interpretació, la creació, la teoria, la història, l’educació, la cultura, la tecnologia i la gestió musicals.

Des de la seva fundació, l’ESMUC ha incorporat de manera progressiva la recerca dins les seves activitats formatives i artístiques. Amb els anys, el professorat ha participat en diversos grups i projectes d’investigació, en col·laboració amb universitats i altres centres de recerca. El 2 de març de 2021, el Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya ha aprovat una modificació dels estatuts amb la qual la recerca s’inclou a les finalitats del centre, integrada definitivament als ensenyaments musicals superiors, tant de grau com de postgrau.

La recerca artística a l’ESMUC

L’ESMUC posseeix un elevat nombre de professorat doctor o en vies d’obtenir aquest títol, per això genera producció de recerca de tipus acadèmic universitari. Des de fa alguns anys s’estan implementant estratègies per promoure la investigació artística: models de recerca que tenen per objecte principal plantejar i respondre preguntes sobre problemes específicament artístics

  • que només es poden formular i atendre en un centre d’ensenyaments artístics superiors com l’ESMUC

  • que només els músics pràctics poden abordar,

  • i on la pràctica instrumental i compositiva, juga un paper fonamental tant en la formulació de preguntes, com en el seu desenvolupament, reflexió, experimentació, obtenció de respostes i expressió dels resultats.

L’ESMUC ha tingut un paper rellevant en la promoció europea de la investigació artística en música, participant activament en el grup de treball Artistic Research in Higher Music Education de la xarxa Polifonia (Erasmus Network for Music 2004-2014) de l’Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC). També imparteix seminaris, conferències i ha publicat llibres i articles sobre aquest tema. Així mateix, promou la investigació artística en els treballs de fi de grau i de màster del seu alumnat i professorat. Ha coeditat un llibre monogràfic sobre el tema:

També té un centre d’informació sobre aquesta temàtica que es pot consultar en accés lliure:

Textos i materials institucionals

Llibres

Articles

Projectes i treballs finals de carrera de l’Esmuc

Nota: s’esmenten només alguns treballs representatius o propers a la investigació artística o característica del conservatori. Per accedir a altres projectes amb orientacions més acadèmiques o d’un altre tipus vegeu RECERCAT.

Jazz i Música Moderna
Basco Gironés, Josep
Modulacions i desplaçaments rítmics

Música Clàssica i Contemporània
Fantova Àlvarez, Eulàlia
L’evolució de la veu de mezzo soprano dins la música religiosa cristiana occidental

Música Tradicional
Puig Olives, Pau
La dolçaina : nous recursos interpretatius?

Mestres Qué, Jordi
La gralla contemporània

Pedagogia
Martínez Bonfill, Paula
Viatge al món de les flautes

Roig Guarch, Laura Pietat; Castro Bérniz, Tamara
Arts Fusió : una proposta didàctica transdisciplinària a través d’un procés d’aprenentatge creatiu

Vidal Ribas, Montserrat
Organitzem-nos : qui fa què?

Promoció i Gestió
Bugni, Octavio
Identidades sonoras : OTO Creations

Teoria, Composició i Direcció
Beriso Ros, Pedro Manuel
Las dos versiones de la Cuarta Sinfonía de Robert Schumann : primer caso de revisión de una sinfonía por parte del propio compositor

García Tomás, Raquel
La ópera como integración de las artes : LSP 3.1

Tesi de doctorat

Multimèdia

  • Music: Research as Experience. Directed by Héctor J. Pérez

Recursos