Accés i admissió

Per accedir al Grau en ensenyaments artístics superiors de Música cal superar unes proves d’accés específiques que es convoquen anualment. Les bases d’aquestes proves estan regulades per les Resolucions EDU/2054/2021, de 29 de juny, annex EDU/78/2022, de 20 de gener.

  • Requisits
  • Perfils d’ingrés
  • Proves d’accés
  • Preparació per a les proves
  • Portes obertes i informació per a secundària
    • Per resoldre qualsevol dubte, podeu contactar amb secretaria.academica@esmuc.cat