Màster oficial de Lied “Victoria de los Ángeles”

Crèdits ECTS60
EspecialitatsLied Canción española i cançó catalana
CalendariDe setembre a juny
HorariClasses col·lectives: divendres i dissabtes quinzenalment. De manera puntual, algun diumenge.

Classes d'interpretació: es pactaran amb el professor/a
Idioma de docènciaCatalà, castellà, anglès, alemany
ModalitatPresencial. És necessari el 80% d'assistència per poder rebre qualificacions de les assignatures.
A part de la presencialitat en les hores de docència, els alumnes han de tenir disponibilitat per als assajos amb el duo. Per tant, durant el màster caldrà viure a prop de Barcelona o, en cas de residir lluny, tenir el duo a prop del lloc de residència per poder assajar assíduament
Preu crèdit44,67 €

El Màster en Ensenyaments Artístics Superiors d’Estudis Avançats en Interpretació: Lied, Cançó Espanyola i Cançó Catalana («Victoria de los Ángeles») és l’únic d’aquesta especialitat en tot l’estat espanyol. És també dels pocs màsters a Europa que treballa el Lied com a veritable música de cambra en duo cantant-pianista.

En relació als estudiants del màster de Lied, l’ESMUC té convenis amb la Fundació Victoria de los Ángeles, amb l’Institut Goethe de Barcelona i amb l’Associació Franz Schubert de Barcelona.

Accés i admissió

Com a requisit previ per poder accedir al Màster en Lied, cal acreditar una titulació de grau superior (240 crèdits ECTS).

Aquesta titulació pot consistir en:

 • Títol Superior oficial d’ensenyaments artístics musicals de l’Estat espanyol.

 • Títol emès per una institució d’ensenyament superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti en el país d’expedició l’accés a ensenyaments de màster.

 • Títol segons els sistemes aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologació (consulteu casos particulars), sempre que la titulació adquirida faculti en el país d’expedició l’accés a ensenyaments de postgrau.

Caldrà que l’alumne tingui coneixements dels idiomes de la seva especialitat. En cas que no sigui així, convé que durant la realització del màster cursi estudis d’aquests idiomes.

Per valorar la idoneïtat dels candidats, tindrà lloc una prova on caldrà presentar un repertori d’entre 15 i 20 minuts amb obres en diferents idiomes i d’estils diversos dins del gènere del Lied. 

Per al curs 2022-23, la prova es durà a terme el 23 de juny

Si els candidats venen com a duo, faran la prova com a tal. Si els candidats venen individualment, cada pianista o cantant igualment haurà de presentar-se a la prova amb el seu propi acompanyant.

En cas de justificada impossibilitat de presencialitat a l’esmentada prova, es podrà valorar amb el tribunal la possibilitat de fer arribar un enllaç de Dropbox, Drive o canal Yotube, amb l’enregistrament audiovisual del repertori. L’enregistrament, d’una durada total entre 15 i 20 minuts, s’ha de fer amb càmera fixa, mostrant clarament la imatge de l’intèrpret, i fent-hi constar la data de realització, que ha de ser inferior als 6 mesos.

Pla d’estudis

El programa, en tots dos itineraris, consta de les següents matèries:

Assignatura 
Crèdits 
Quadrimestre
Interpretació I 
10
1
Interpretació II 
10
2
Coach vocal o instrumental I 
5
1
Coach vocal o instrumental II 
5
2
Pràctiques externes (concerts públics) 
4
2
Recursos documentals i metodologies de recerca 
2
1
Treball final 
6
anual
Actitud corporal i interpretació 
4
anual
Poètica 
4
anual
Fonètica alemanya aplicada a la interpretació  
2
anual
Fonètica francesa aplicada a la interpretació 
2
anual
Fonètica catalana aplicada a la interpretació 
2
anual
Fonètica espanyola aplicada a la interpretació 
2
anual
Estètica de la mélodie française 
2
anual
Cultura i literatura del Lied alemany
2
2
Cultura i literatura de la cançó catalana i la canción española
2
1
Objectius i competències

Aprofundir en la relació entre poesia, música, cantant i pianista, així com en la relació amb el propi cos i amb l’instrument, de cara a les especificitats tècniques i vivencials del gènere liederístic.

A partir de l’aprofundiment en totes aquestes relacions, convidar a una reflexió i possible revisió sobre la pròpia relació amb la música.

A qui s’adreça

El màster està adreçat a cantants i pianistes que vulguin endinsar-se en el món de la música escrita a partir d’un poema.

Tant a aquells que tenen interès professional en el repertori liederístic, com a aquells que vulguin conèixer els matisos i les riqueses que el text aporta a la música, i les especificitats tècniques que es requereixen per a abordar-los, per enriquir així la seva interpretació com a solistes o com a músics de cambra.

En determinats casos, també estaria obert a guitarristes o altres instrumentistes que, per algun motiu justificat, tinguessin interès en el tema.

Professorat

Coordinació: Assumpta Mateu


Mateu, Assumpta. Interpretació ; Pràctiques externes i coach vocal ; Poètica
Poyato, Francisco. Interpretació ; Pràctiques externes i coach pianístic
Surinyac, Josep. Interpretació ; Pràctiques externes i coach pianístic
Baunard, Hervé. Actitud corporal i interpretació
Vidal, Lluís. Actitud corporal i interpretació
Barnat, Laïla. Fonètica francesa
Taghikhani, Rochsane. Fonètica alemanya
Borne, Patrick. Estètica de la mélodie francesa
Baecker, Rolf. Recursos documentals i metodologies de recerca
Salisi, Viviana. Cultura i Literatura del Lied Alemany; Cultura i Literatura de la Cançó catalana i la Canción española.

Calendari acadèmic

Dates i horaris 2021-2022

Classes col·lectives

 • Setembre: 17 i 18

 • Octubre: 1 i 2, 15 i 16, 29 i 30

 • Novembre: 12 i 13, 26 i 27

 • Desembre: 10 i 11

 • Gener: 14 i 15, 28 i 29

 • Febrer: 11 i 12, 25 i 26

 • Març: 11 i 12, 25 i 26

 • Abril: 8 i 9, 22 i 23

 • Maig: 6 i 7, 20 i 21

 • Juny: concerts i presentacions treball escrit

Màster verificat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Mlied Esmuc

Vols més informació?