Màster en musicoteràpia

Crèdits ECTS120
Places disponibles15
Calendari1r any: 27 de setembre, 2024—21 de juny, 2025
2n any: 26 de setembre, 2025—16 de juny, 2026
HorariSETMANA PRESENCIAL: 1 cap de semana al mes.
Divendres de 18 a 21 h
Dissabtes de 9.30 a 15 h
Diumenge de 9.30 a 13.30 h.

SETMANES ONLINE: 3 caps de setmana al mes.
Divendres de 18 h a 21 h.
Dissabtes de 9.30 h a 15 h.
Idioma de docènciaCatalà, espanyol i anglès
ModalitatSemipresencial
Preu crèdit52,50€

A pagar en 2 anys (a repartir en 4 pagaments / any)

La música és inherent a l’ésser humà i representa un mitjà d’expressió, desenvolupament, salut i cohesió de les persones. La Musicoteràpia és una especialitat professional fonamentada científicament que consisteix en utilitzar la música per a millorar la vida de persones amb necessitats especials en àmbits educatiu, mèdic-hospitalari i sòcio-comunitari.

El Màster en Musicoteràpia es dirigeix a aquelles persones que:

 • Creuen en el potencial de la música.

 • S’interessen pel món de l’educació i volen aprendre nous recursos per ajudar a nens amb necessitats educatives especials.

 • Volen establir nous canals de comunicació amb persones amb trastorns mentals.

 • Es volen especialitzar per treballar amb malalts amb Alzheimer i altres demències estimulant la seva memòria, facilitant la seva orientació i ajudant-los a retrobar-se amb ells mateixos.

 • Els agradaria ajudar a alleugerir el patiment de persones hospitalitzades.

 • Volen contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones a través de la música.

A l’ESMUC els/les estudiants adquireixen les competències que els ajudaran a desenvolupar-se com a musicoterapeuta i viuran sobre el terreny la professió des del primer moment, de la mà de professionals en actiu i del millor professorat i investigadors/es en cada especialitat.

A més, l’alumnat d’aquest màster té al seu abast espais d’estudi, aules de gravació, una gran diversitat d’instruments, la Biblioteca i Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) amb un gran nombre i varietat de documents relacionats amb la música i amb les disciplines que s’hi interrelacionen i la possibilitat de participar activament en les experiències i activitats musicals que ofereix el centre.

Accés i admissió

Per a l’obtenció del títol de Màster en Musicoteràpia (120 ECTS) cal comptar amb un títol de Grau previ (graduats/des) o títol de Llicenciatura (llicenciats/des). No obstant això, poden sol·licitar plaça alumnes matriculats a l’últim curs de la carrera, i podran obtenir el títol de Màster en Musicoteràpia sempre que concloguin els seus estudis de Grau. Si no, només podreu emetre un certificat de notes i un certificat d’aprofitament.

A més dels requisits generals per accedir a qualsevol màster, l’estudiant haurà de mostrar:

 • Coneixements i competències musicals (en el cas que no es compti amb un títol de música). Per acreditar aquests coneixements cal presentar un enregistrament audiovisual del candidat o candidata cantant o tocant un instrument musical. Poden ser interpretacions en solo o amb acompanyament. 

 • Domini tècnic de l’instrument

 • Comunicació/transmissió de la interpretació, coherència i creativitat interpretativa i utilització o no d’un instrument harmònic. 

 • Coneixements d’anglès a nivell de comprensió oral i lectora

 • Presentació d’un CV i una carta de motivació

Es realitzarà una entrevista personal online o presencial.

Pla d’estudis

Aquest màster es cursa en dos anys acadèmics, a temps parcial, seguint els criteris de formació recomanats per la European Music Therapy Confederation (EMTC) i la World Federation of Music Therapy (WFMT). Té un total de 120 ECTS i el programa d’estudi consta de les següents matèries i assignatures:

MatèriaAny/QuadrimestreECTS
Matèries obligatòries comunes
1. Fonaments teòrics de la Musicoteràpia 
Introducció a la Musicoteràpia 1/1Q4
Bases psicològiques i neurocientífiques de la Musicoteràpia 1/1Q4
Introducció a la recerca en Musicoteràpia 2/Anual4
2. Fonaments metodològics de la Musicoteràpia
Aplicació de la Musicoteràpia en els diferents àmbits
d'intervenció: educatiu, mèdic-hospitalari i sòcio-comunitari
1/Anual16
Models de treball en Musicoteràpia amb self- experience2/Anual12
Aspectes professionals de la Musicoteràpia2/Anual4
3. Recursos clínics i terapèutics en Musicoteràpia
Relació d’ajuda i self-experience1/Anual4
Psicopatologia1/2Q4
Psicoteràpies-Models psicoterapèutics2/Anual8
4. Recursos musicals, corporals i tecnològics en Musicoteràpia
Formació instrumental funcional:
piano, guitarra, veu
1/Anual20
Tècniques corporals en el context clínic1/2Q4
Formació i pràctica de conjunts2/Anual4
Recursos tecnològics: Eines bàsiques i aplicacions clíniques2/1Q2
Composició/Improvisació en Musicoteràpia2/Anual6
5. Pràctiques externes
Pràctiques externes I 1/Anual4
Pràctiques externes II 2/Anual8
Treball de fi de màster
Treball de fi de màster2/Anual12
Objectius i competències
ObjectiusCompetències

L’objectiu general d’aquest màster és el de formar musicoterapeutes professionals, en un entorn d’alt nivell musical, perquè puguin treballar i desenvolupar-se de manera autónoma en una varietat de contextos educatius, mèdic-hospitalaris i sòcio-comunitaris.

De manera més detallada, aquest màster pretén:

 • Oferir una formació d’especialització professional en el camp de la Musicoteràpia, promovent el desenvolupament personal i el sentit crític per potenciar el treball autodirigit o autònom.

 • Preparar els i les estudiants al màxim nivell per a l’entrada al món laboral professional, proporcionant el coneixement, les habilitats pràctiques, la flexibilitat i els instruments d’avaluació perquè puguin contribuir al desenvolupament d’una praxi professional des de l’evidència científica.

 • Proporcionar als i les estudiants un entorn d’aprenentatge i de reflexió que els possibiliti reconèixer i desenvolupar les seves potencialitats, reconèixer i superar els seus límits, i integrar l’estudi i la praxi conscient en el seu desenvolupament professional.

 • Fomentar que els i les estudiants es desenvolupin i es consolidin com a musicoterapeutes competents, expandint i integrant els seus recursos intel·lectuals, emocionals i físics.

 • Adquirir els coneixements necessaris per iniciar-se en la pràctica clínica i en la recerca, faceta professional imprescindible per contribuir al desenvolupament de la disciplina i professió.

El/la musicoterapeuta ha d’estar preparat per atendre les persones –ja siguin infants, joves, adults o persones grans– amb algun tipus de necessitat. Els seus àmbits d’intervenció són l’educatiu, mèdic-hospitalari i sòcio-comunitari.

En tots ells, les competències necessàries d’un musicoterapeuta professional es situen en tres àrees:

Musical

Les competències en l’àmbit musical inclouen: domini d’instruments d’acompanyament, domini de la veu, improvisació, direcció de conjunts, composició, arranjaments, coneixement d’una varietat de repertori i estils musicals, tecnologia musical bàsica aplicada al context clínic, entre d’altres, així com tècniques pedagògiques relacionades amb l’ensenyament musical que permetin l’adaptació a diferents nivells funcionals dels participants.

Clínica

Les competències clíniques inclouen: empatia, capacitat d’observació des d’una perspectiva ètica i respectuosa, coneixement de tècniques de relació d´ajuda i psicoterapèutiques en col·lectius concrets, avaluació, disseny, planificació de tractaments, i comunicació i treball en equip.

Musicoterapèutica

Les competències musicoterapèutiques inclouen: self-experience, coneixement de les bases psicològiques i neurocientífiques de la Musicoteràpia, comprensió dels fonaments teòrics de la Musicoteràpia, familiarització amb les diferents orientacions metodològiques, coneixement de la literatura científica sobre la matèria, així com domini de tècniques musicoterapèutiques pròpies d’entorns i col·lectius específics, i poder-les aplicar en contextos clínics a través de les pràctiques.

Sortides professionals

Les sortides professionals d’un/a musicoterapeuta format/da són molt àmplies ja que els àmbits d’aplicació de la Musicoteràpia són diversos: educatiu, mèdic-hospitalari i sòcio-comunitari  Així, les persones que han finalitzat el màster de l’ESMUC treballen en:

 • L’àmbit educatiu: escoles de règim general, escoles d’educació especial, escoles de música, aules hospitalàries.

 • L’àmbit clínic: centres hospitalaris, centres de rehabilitació, centres geriàtrics, centres de dia.

 • L’àmbit social: coordinant grups i activitats col·lectives amb nens, joves, adults, dones embarassades i persones grans i en consultes privades.

 • L’àmbit de la discapacitat: centres de rehabilitació, centres formatius laborals per treballar el potencial de nens, joves i adults amb discapacitats físiques, intel·lectuals i sensorials i millorar la seva qualitat de vida.

 • L’àmbit empresarial: ajudant a incorporar polítiques corporatives, treballar la intel·ligència emocional i desenvolupament personal per potenciar un millor rendiment en el treball. 

Professorat

Coordinació: Melissa Mercadal


Aquest màster compta amb la col·laboració i participació d’un bon nombre de professors musicoterapeutes amb especialització i llarga trajectòria professional i plenament actius en la pràctica clínica i la recerca.

L’estructura i organització de les classes està plenament integrat en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb l’objectiu que els alumnes combinin diferents capacitats: la recepció de la informació a través de classes teòriques, l’aprenentatge d’habilitats tècniques a través de l’experiència pràctica, i la introspecció personal a través de vivències i reflexions sobre actituds i comportaments apropiats per tal d’adequar-se i adaptar-se a les necessitats i demandes de l’entorn. Compartim i defensem la importància d’adreçar la dimensió humana, tant pel que fa al tipus de problemes que es tracten, com pel component humà que sempre ha d’estar present en qualsevol actuació terapèutica.

Badal, Ferran
Barbal, Margarida
Dra. Clancy, Catherine
Gelabert, Damaris
Gumí, Albert
Dr. Herrera, Perfecto
Momblant, Ester
Dra. Martí, Patricia
Dra. Mercadal, Melissa
Dra. Pérez Molina, Lourdes
Pugès, Francesc
Soler, Jordi

A més a més cada curs es conviden altres professors reconeguts a nivell nacional i internacional per impartir seminaris, classes magistrals, monogràfics específics,  participar en jornades i tallers de formació.

A qui s’adreça

Es parteix de la premissa que el/la musicoterapeuta és una persona i professional amb una gran vinculació amb la música, i que es compromet a utilitzar-la amb finalitats terapèutiques, dins d’una relació d’ajuda, amb persones que presenten algun tipus de necessitat i/o suport especial.

Per tant aquest màster s’adreça a:

 • Professionals de la Música i Musicologia

 • Diplomats/des o graduats/des en: Magisteri, Logopèdia, Educació Social, Infermeria, Teràpia Ocupacional, Fisioteràpia, etc.

 • Llicenciats/des o graduats/des en: Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Medicina.

Col·laboració internacional

L’Escola Superior de Música de Catalunya té convenis Erasmus amb més de 70 centres europeus. que permet l’intercanvi d’alumnat i professorat de diversos programes de Musicoteràpia: Guildhall School of Music; Universität für Musik und darstellende Kunst Wien; Norwegian Academy of Music; Institut Kódaly (Hongria), entre d’altres.

Des de l’àmbit de la Musicoteràpia es treballa estretament per al coneixement mutu dels programes acadèmics i pràctics i els estudiants es beneficien d’aquest treball conjunt i d’intercanvi.

També es mantenen relacions amb centres nord-americans com la Western Michigan University (WMU – USA), West Virginia University (WVU- USA); Seattle Pacific University, Indiana University-Purdue University (IUPUI), in Indianapolis, Indiana, USA, i el Center for Music Therapy in End of Life Care, lorida, USA, i centres europeus mitjançant conveys Erasmuscom el centre ARTEZ, per facilitar l’intercanvi de professorat i estudiants. A més a més, s’acullen estudiants d’universitats estrangeres que desitgen realitzar el seu internat de pràctiques supervisats per part de musicoterapeutes professionals de l’ESMUC.

Activitats Musicals Comunitàries, intervenció psicosocial en música, i Musicoteràpia en camps de refugiats Palestins al Líban.

Music and Resilience

A project of International Cooperation led by the Social Promotion Association Prima Materia (Italy) in collaboration with the Palestinian-Lebanese partner NISCVT, National Institution of Social Care and Vocational Training “Beit Atfal Assumoud” (“House of the Resilient Children”).

Altres projectes:

Prima Materia

Beit Atfal Assumoud

Aquests intercanvis donen la possibilitat de conèixer de primera mà la pràctica d’aquesta disciplina des de realitats culturals diverses.

Musicoterapia Foto Classe Esmuc 2022 1

Vols més informació?

  DADES PERSONALS