Màster de musicoteràpia

Màster en procés de verificació per esdevenir oficial.

Crèdits ECTS60
Places disponibles15
Calendari1r any: 30 de setembre, 2022—17 de juny, 2023 
2n any: 6 d'octubre, 2023—21 de juny, 2024 
HorariSetmanes online:
Divendres, de 19 h a 21 h
Dissabtes, de 9 h a 15 h
Diumenges, de 9.30 h a 13.30 h
Idioma de docènciaCatalà, espanyol i anglès
ModalitatSemipresencial: un cap de setmana al mes, presencial a l'ESMUC (divendres tarda a diumenge migdia).
La resta, online.
Preu crèdit95,28 €

La música és inherent al ser humà i representa un mitjà d’expressió, desenvolupament, salut i cohesió de les persones. La Musicoteràpia és una especialitat professional fonamentada científicament que consisteix en utilitzar la música per a millorar la vida de persones amb necessitats especials en àmbits educatius, sanitaris i socials. El Màster de Musicoteràpia es dirigeix a aquelles persones que:

 • Creuen en el potencial de la música.

 • S’interessen pel món de l’educació i volen aprendre nous recursos per ajudar a nens amb necessitats educatives especials.

 • Volen establir nous canals de comunicació amb persones amb trastorns mentals.

 • Es volen especialitzar per treballar amb malalts amb Alzheimer i altres demències estimulant la seva memòria, facilitant la seva orientació i ajudant-los a retrobar-se amb ells mateixos.

 • Els agradaria ajudar a alleugerir el patiment de persones hospitalitzades.

 • Volen contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones a través de la música.

A l’ESMUC adquiriràs les competències que t’ajudaran a desenvolupar-te com a musicoterapeuta i viuràs sobre el terreny la professió des del primer moment, de la mà de professionals en actiu i dels millors professors i investigadors en cada especialitat.

A més a més els alumnes d’aquest màster tenen al seu abast aules de música, aules de gravació, una gran diversitat d’instruments i la possibilitat de participar activament en les experiències i activitats musicals que ofereix el centre.

Accés i admissió

A més dels requisits generals per accedir a qualsevol màster, l’estudiant haurà de mostrar:

 • Coneixements i competències musicals (en el cas que no es compti amb un títol de música). Per acreditar aquests coneixements cal presentar un enregistrament audiovisual del candidat o candidata cantant o tocant un instrument musical. Poden ser interpretacions en solo o amb acompanyament. 

Per a la valoració de les competències musicals es tindran en compte els següents criteris:

 • Domini tècnic de l’instrument

 • Comunicació/transmissió de la interpretació, coherència i creativitat interpretativa i utilització o no d’un instrument harmònic. 

A més, es demana:

 • Coneixements d’anglès a nivell de comprensió oral i lectora

 • Presentació d’un CV i una carta de motivació

Es realitzarà una entrevista personal online o presencial.

Pla d’estudis

Tot i que el màster es pot cursar en 1 any de forma excepcional, seguint els criteris de formació recomanats per la European Music Therapy Confederation (EMTC) i la World Federation of Music Therapy (WFMT), es recomana que aquest màster es cursi en dos anys acadèmics, a temps parcial. El programa d’estudi consta de les següents matèries i assignatures:

MatèriaSemestreECTS
Matèries obligatòries comunes
Fonaments tèorics de la musicoteràpia 
Introducció a la musicoteràpia 
Q12
Introducció a la recerca en musicoteràpia Q32
Bases psicològiques i neurocientífiques de la Musicoteràpia Q12
Fonaments metodològics de la musicoteràpia 
Aplicació de la musicoteràpia en els diferents àmbits d'interaccióAnual8
Aspectes professionals de la musicoteràpiaAnual2
Models de treball en musicoteràpiaAnual5
Recursos musicals i tecnològics en musicoteràpia 
Formació instrumental funcional Anual6
Recursos tecnològics: Eines bàsiques i Aplicacions clíniques
Q31
Composició/Improvisació Anual (2n any) 3
Tècniques corporals en el context clínicQ22
Formació i pràctica de conjuntsQ2 i Q32
Piano funcionalAnual4
Guitarra funcionalAnual4
VeuQ22
Recursos clínics i terapèutics en Musicoteràpia 
Relació d'ajudaAnual2
Musicoteràpia i self-experience Anual 1
Psicoteràpies-Models psicoterapèuticsAnual (2n any) 4
Psicopatologia Q22
Pràctiques externes
pràctiques externes I Anual 2
pràctiques externes II Anual (2n any)  4
Treball Final de Màster
Projecte final  Anual (2n any)6
Objectius i competències
ObjectiusCompetències

La finalitat d’aquest programa és la de formar musicoterapeutes professionals, en un entorn d’alt nivell musical, perquè puguin treballar en una varietat d’àmbits: educatiu, sanitari i comunitari.

El procés d’aprenentatge que els alumnes realitzaran en aquest màster ha de conduir-los a una preparació que asseguri la seva competència professional juntament amb la potenciació i optimització del seu desenvolupament personal. La formació ofereix als futurs especialistes els coneixements i les competències teoricopràctiques que els seran necessàries en la pràctica professional, així com el rigor metodològic i l’actitud d’automillora constant que els durà a ser agents del desenvolupament de la professió. La formació continuada és imprescindible per aquesta professió, que està en constant evolució.

Els objectius del Màster en Musicoteràpia són:

 • Garantir l’adquisició per part de l’alumne dels continguts teòrics, sempre basats en el rigor científic, relacionats amb la disciplina de la Musicoteràpia i els seus diversos àmbits d’aplicació.

 • Capacitar l’alumne en la utilització i domini de tècniques musicoterapèutiques amb les seves adaptacions i adequacions en els seus diversos àmbits d’aplicació.

 • Formar l’alumne en la capacitat d’anàlisi i reflexió per tal de deixar-se interpel·lar per la realitat de la pròpia experiència.

 • Promoure els valors de la flexibilitat, escolta activa, empatia i d’autoperfeccionament constant.

El/la musicoterapeuta ha d’estar preparat per atendre les persones –ja siguin infants, joves, adults o persones grans– amb algun tipus de necessitat. Els seus àmbits d’intervenció són l’educatiu, mèdic-hospitalari i sòcio-comunitari.

En tots ells, les competències necessàries d’un musicoterapeuta professional es situen en tres àrees:

Musical

Les competències en l’àmbit musical inclouen: domini d’instruments d’acompanyament, domini de la veu, improvisació, direcció de conjunts, composició, arranjaments, coneixement d’una varietat de repertori i estils musicals entre d’altres, així com tècniques pedagògiques relacionades amb l’ensenyament musical que permetin l’adaptació als diferents nivells dels participants.

Clínica

Les competències clíniques inclouen: empatia, capacitat d’observació des d’una perspectiva ètica i respectuosa, coneixement de tècniques de relació d´ajuda i psicoterapèutiques en col·lectius concrets, avaluació, disseny, planificació de tractaments, i comunicació i treball en equip.

Musicoterapèutica

Les competències musicoterapèutiques inclouen: self-experience, coneixement de les bases psicològiques i neurocientífiques de la musicoteràpia, comprensió dels fonaments teòrics de la musicoteràpia, familiarització amb les diferents orientacions metodològiques, coneixement de la literatura científica sobre la matèria, així com domini de tècniques musicoterapèutiques pròpies d’entorns i col·lectius específics.

Sortides professionals

Les sortides professionals d’un musicoterapeuta format són molt àmplies ja que els àmbits d’aplicació de la musicoteràpia són diversos: educatiu, mèdic-hospitalari i sòcio-comunitari  Així, els nostres titulats treballen en:

 • L’àmbit educatiu: escoles de règim general, escoles d’educació especial, escoles de música, aules hospitalàries.

 • L’àmbit clínic: centres hospitalaris, centres de rehabilitació, centres geriàtrics, centres de dia.

 • L’àmbit social: coordinant grups i activitats col·lectives amb nens, joves, adults, dones embarassades i persones grans i en consultes privades.

 • L’àmbit de la discapacitat: centres de rehabilitació, centres formatius laborals per treballar el potencial de nens, joves i adults amb discapacitats físiques, intel·lectuals i sensorials i millorar la seva qualitat de vida.

 • L’àmbit empresarial: ajudant a incorporar polítiques corporatives, treballar la intel·ligència emocional i desenvolupament personal per potenciar un millor rendiment en el treball. 

Professorat

Coordinació: Dra. Melissa Mercadal


Aquest màster compta amb la col·laboració i participació d’un bon nombre de professors musicoterapeutes amb especialització i llarga trajectòria professional i plenament actius en la pràctica clínica i la recerca.

L’estructura i organització de les classes està plenament integrat en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb l’objectiu que els alumnes combinin diferents capacitats: la recepció de la informació a través de classes teòriques, l’aprenentatge d’habilitats tècniques a través de l’experiència pràctica, i la introspecció personal a través de vivències i reflexions sobre actituds i comportaments apropiats per tal d’adequar-se i adaptar-se a les necessitats i demandes de l’entorn. Compartim i defensem la importància d’adreçar la dimensió humana, tant pel que fa al tipus de problemes que es tracten, com pel component humà que sempre ha d’estar present en qualsevol actuació terapèutica.

Badal, Ferran
Barbal, Margarida
Dra. Clancy, Catherine
Gelabert, Damaris
Gumí, Albert
Momblant, Ester
Dr. Herrera, Perfecto
Dra. Martí, Patrícia
Dra. Mercadal, Melissa
Dra. Pérez Molina, Lourdes
Pugès, Francesc

A més a més cada curs es conviden altres professors reconeguts a nivell nacional i internacional per impartir seminaris, classes magistrals, monogràfics específics,  participar en jornades i tallers de formació.

A qui s’adreça

Es parteix de la premissa que el/la musicoterapeuta és una persona i un/a professional amb una gran vinculació amb la música, i que es compromet a utilitzar-la amb finalitats terapèutiques, dins d’una relació d’ajuda, amb persones que presenten algun tipus de necessitat i/o suport especial.

Perfils de l’estudiant

 • Professionals de la música.

 • Diplomats o graduats en: Magisteri, Logopèdia, Educació Social, Infermeria,
  Teràpia Ocupacional, Fisioteràpia, etc.

 • Llicenciats o graduats en: Psicologia, Musicologia, Pedagogia, Medicina,
  Psicopedagogia.

 • Altres professionals que treballin amb persones amb discapacitat
  i/o en risc d’exclusió social (Treball Social, auxiliars, etc.)

Col·laboració internacional

L’Escola Superior de Música de Catalunya té convenis Erasmus amb més de 70 centres europeus. que permet l’intercanvi d’alumnat i professorat de diversos programes de Musicoteràpia: Guildhall School of Music; Universitat de Música i Art Dramàtic de Viena; Norwegian Academy of Music; Institut Kódaly (Hongria), entre d’altres.

Des de l’àmbit de la Musicoteràpia es treballa estretament per al coneixement mutu dels programes acadèmics i pràctics i els estudiants es beneficien d’aquest treball conjunt i d’intercanvi.

També es mantenen relacions amb centres nord-americans com la West Virginia University (WVU); Seattle Pacific University i el Center for Music Therapy in End of Life Care per facilitar l’intercanvi de professorat i estudiants.

Aquests intercanvis donen la possibilitat de conèixer de primera mà la pràctica d’aquesta disciplina des de realitats culturals diverses.

Wvu Music Therapy

Vols més informació?