Publicacions ESMUC

L’Escola Superior de Música de Catalunya publica articles científics i col·labora en llibres d’investigació artística.

RevistesLlibres
Recull de la Separata ESMUC a la RMC

Entre desembre de 2005 i juny de 2011, l’Esmuc va col·laborar amb una separata de vuit pàgines a color dins la Revista Musical Catalana.

Recull de la Separata ESMUC a la RMC 2005-2006
Recull de la Separata ESMUC a la RMC 2007
Recull de la Separata ESMUC a la RMC 2008
Recull de la Separata ESMUC a la RMC 2009
Recull de la Separata ESMUC a la RMC 2010
Recull de la Separata ESMUC a la RMC 2011

ESMUC Digital

Des del setembre de 2011, i fins l’abril de 2020, l’Escola ha publicat la revista ESMUC digital. La revista disposava d’un Consell Editorial que decidia els diversos temes a tractar i avaluava els articles, i en el qual estaven representats diferents àmbits i departaments de l’Escola.

Després de 82 números i una aturada forçosa, la revista es reprendrà properament amb un nou format i seccions.

L’ESMUC digital està present també a Facebook i a Twitter.

Investigación artística en música: problemas, experiencias y propuestas

Projecte amb el suport del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Rubén López Cano (Escola Superior de Música de Catalunya)

Úrsula San Cristóbal (investigadora independent)

Investigacion Artistica En Musica

La recerca artística en música és un camp ple d’interrogants en els quals aquest llibre penetra per oferir un panorama organitzat sobre els seus límits i possibilitats així com de les seves discussions més recents. A partir d’experiències en centres d’educació musical superior europeus i iberoamericans en les quals els estudiants de primer, segon o tercer cicle desenvolupen treballs finals orientats a la pràctica artística, els autors detecten algunes tendències en els temes i mètodes usats i proposen noves estratègies per al desenvolupament d’aquesta modalitat de recerca.

El llibre està destinat a estudiants, professors i gestors d’educació musical superior. No pretén desxifrar tots els dilemes de la recerca artística en música. Simplement ofereix una interpretació pròpia i assenyala camins possibles per al seu desenvolupament en el nostre entorn. Tot això fonamentat en pràctiques actuals i reals.

El llibre i el treball de recerca en què es basa han estat co-finançats per l’Escola Superior de Música de Catalunya i el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de Mèxic a través del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, emissió 2013, SC/PFPCC/I29/078/13. Forma part de les activitats del Grup de recerca Interpretació i Creació Musicals (2014 SGR 1382).


La música cuenta. Retórica, narratividad, dramaturgia, cuerpo y afectos

Projecte amb el suport del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Rubén López Cano (Escola Superior de Música de Catalunya)

Portada del llibre La música cuenta

La música no és una col·lecció d’objectes sonors inerts i passius. És una manera de navegar pel temps a través de de tensions i distensions, retencions i propulsions, canvis de velocitat i acceleracions, dubtes, cops i rampells, exclamacions aterridores o crits d’alegria que emergeixen de la seva superfície sempre en moviment. Tota música sembla voler anar cap a algun lloc creuant diferents zones emocionals. Sovint crea en les nostres ments i cors la sensació que escoltar-la és com travessar estats intensos similars als dels drames teatrals o relats literaris.

La música cuenta proposa estratègies basades en eines de la retòrica, semiòtica i hermenèutica per a l’estudi de l’significat expressiu de la música. Més que -o a més de- les estructures o la configuració macroformal de les peces analitzades, el que busca és desentranyar els mecanismes que fan de cada peça musical un petit drama, un tros de temps encapsulat que ens atrapa amb els seus conflictes interns.

El llibre està especialment dedicat a tota persona dedicada a la interpretació musical i busca oferir instruments per imaginar interpretacions musicals intenses, emocionants i plenes d’intencionalitat expressiva personalitzada. Es tracta d’oferir instruments per a l’anàlisi per a la interpretació artística o l’anàlisi performatiu de la música.

El llibre i el treball de recerca en què es basa, ha estat cofinançat per l’Escola Superior de Música de Catalunya i el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México.

Actes del Fòrum Educació Musical al s. XXI (any 2021)

Actas del Fórum educación musical en el siglo xxi: Innovación y tecnología para la educación musical (5 i 6 de juliol de 2021).

Actas Forum Esmuc