Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors

El Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors es convoca anualment des de l’any 2002 en honor del compositor català Joan Guinjoan.

Objectius del premi

 • Estimular i donar suport a la creació actual entre les noves generacions de compositors i compositores, així com facilitar l’estrena i divulgació de les obres guardonades.

 • Establir un marc per a la creació de noves obres en una diversitat de tendències, estils i formacions instrumentals.

 • Impulsar Catalunya com a promotora de cultura i creació musicals.

Bases 2023

XXII Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors

 • Concurs obert a compositors i compositores de totes les nacionalitats i que no superin els 35 anys el dia 31 de desembre de 2023.

 • Els guanyadors d’edicions anteriors del Premi no poden tornar a presentar-se.

 • Cada participant hi podrà optar amb un màxim de dues obres, les quals no poden haver estat publicades, estrenades o encarregades prèviament. A aquests efectes no es consideraran estrenes les interpretacions realitzades en el context docent de conservatoris i escoles de música, tret que s’hagin retransmès a través de mitjans de comunicació o difós per la xarxa en qualsevol tipus de canal o format: YouTube, Soundcloud, etc.

 • L’obra, de factura contemporània, ha de tenir una durada d’entre deu i quinze minuts.

 • L’obra ha de ser escrita per a una formació lliure d’entre sis i quinze instruments, amb o sense mitjans electrònics, escollits entre els instruments propis de l’orquestra, el piano, l’acordió, la guitarra, la veu, i els instruments propis del jazz –guitarra, baix i teclats elèctrics–, els instruments de la cobla, i els instruments de música antiga que detallem a continuació: clavicèmbal, flauta de bec, viola de gamba, corneta, sacabutx, fagots històrics i instruments de corda polsada. També es pot incloure un petit cor a quatre veus (SATB, 4-4-4-4), que a efectes instrumentals es considerarà com a quatre instruments diferents. No podrà haver-hi més de dos instruments iguals a excepció de violins (màxim 10), violes i violoncels (màxim 4). Pel que fa als instruments de percussió es podrà comptar fins a un màxim de dos executants.

 • El compositor haurà de lliurar la partitura general, la butlleta d’inscripció i una còpia del DNI o passaport en tres arxius PDF diferents comprimits en un únic arxiu ZIP o RAR, que farà arribar via WeTransfer o similar a l’adreça Premi.Guinjoan@esmuc.cat. El compositor també es compromet a enviar les parts en cas de resultar guanyador. La partitura només pot estar identificada amb el títol i el pseudònim.

 • La dotació del premi és de 4.000 € nets. L’obra guardonada serà estrenada per l’Escola Superior de Música de Catalunya amb la possibilitat de ser enregistrada en àudio o vídeo, editada i difosa a les xarxes socials, mitjans de comunicació propis i aliens i/o en qualsevol format, suport o plataforma per la mateixa escola.

 • El jurat podrà deixar el premi desert. A més de l’obra guanyadora, el jurat podrà optar per atorgar mencions honorífiques a altres obres presentades que consideri especialment rellevants. Les obres mereixedores d’aquesta menció seràn estrenades juntament amb l’obra guanyadora.

 • L’ESMUC tindrà els drets d’edició i difusió de l’obra guanyadora en partitura, CD, o qualsevol altre format.

 • En totes les edicions escrites o sonores de l’obra guanyadora haurà de constar “Premi Joan Guinjoan de l’Escola Superior de Música de Catalunya, 2023”.

 • El jurat estarà format per cinc compositors escollits des del Departament de Teoria i Composició. La composició del jurat es donarà a conèixer un cop s’hagi fet públic el veredicte. La seva decisió serà inapel·lable. El veredicte es farà públic abans del 10 de gener de 2024.

 • La data límit per a la presentació de partitures és el 4 de desembre de 2023.

 • Les obres s’hauran de presentar amb pseudònim.

 • L’obra guanyadora no podrà haver guanyat cap premi anteriorment, ni compartir cap altre premi en el mig any posterior a la seva concessió.

Participació

Envia un enllaç de descàrrega (p. ex. WeTransfer.com) d’un sol arxiu ZIP o RAR a: premi.guinjoan@esmuc.cat

Aquest arxiu s’ha d’anomenar igual que el teu pseudònim (p. ex. ElTeuPseudònim.zip) i ha de contenir:

Qualsevol consulta sobre el Premi Internacional Joan Guinjoan es pot adreçar a premi.guinjoan@esmuc.cat

El Premi Internacional Joan Guinjoan compta amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell.

Bsfundacio Cat