Màster universitari de música com a art interdisciplinària

Crèdits ECTS60
CalendariDe setembre a juny
HorariDe dilluns a divendres, de 16:00 a 20:00
Lloc de realitzacióFacultat de Geografia i Història de la UB
Facultat de lletres de la URV
ESMUC 
Idioma de docènciaCatalà, castellà
Preu crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022

El màster universitari de Música com a Art Interdisciplinària és oficial i pretén posar en relació les diferents disciplines artístiques que participen juntament amb la música per estimular l’expressivitat artística en tant que, als nostres dies, la multidisciplinarietat i la interdisciplinarietat són dues de les propostes més innovadores tant en el món de la recerca com en el món professional. Es posarà èmfasi en mostrar els lligams que, al llarg de la història de l’art i, concretament, de la història i estètica de la música, s’han treballat en les diferents interseccions artístiques. Música, arts plàstiques, arts visuals, literatura, cinema, noves tecnologies seran els punts neuràlgics a partir dels quals s’analitzin aquestes interseccions.

Aquest máster s’ofereix conjuntament per part de la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, l’Escola Superior de Música de Catalunya i la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Per a més informació, adreceu-vos a la UB o al correu electrònic josep_lluis@ub.edu

Accés i admissió

Els candidats hauran d’acreditar una llicenciatura o graduat en alguna de les branques de les ciències humanes, preferiblement història de l’art, en història i ciències de la música, en ciències de la comunicació, comunicació audiovisual, en qualsevol de les especialitats musicals de l’Esmuc o altres centres superiors d’ensenyament musical de l’Estat.

S’admetran també llicenciats i graduats en d’altres disciplines universitàries, sempre després d’estudiar cas per cas.

Atesa l’orientació del màster, no és imprescindible tenir coneixements musicals de gran nivell, però aquesta serà una situació que es considerarà en el moment de l’admissió.

Pla d’estudis

El programa consta de:

  • 30 crèdits obligatoris (20 + 10 TFM)

  • 30 crèdits optatius (d’una oferta de 60)

Consulteu el pla d’estudis detallat

Objectius i competències
  • Obrir als llicenciats en humanitats, ciències socials i altres disciplines la possibilitat de treballar en profunditat els camps teòrics i pràctics relatius a la música.

  • Desenvolupar coneixements en camps musicals com ara el pensament musical, en tots els vessants: l’audiovisual, la gestió i la pràctica sonora.

  • Formar diplomats en ciències humanes i humanitats en el coneixement específic de la interdisciplinarietat musical, la relació entre música, literatura i arts plàstiques. Treballar les particularitats de l’aproximació del món del pensament a la música.

  • Analitzar els processos de permeabilització de la música en els mitjans de comunicació, la creació per a aquests mitjans, el periodisme i la crítica musicals, i la importància de la seva penetració en la societat.

  • Fomentar la investigació específica en música.

A qui s’adreça

El màster s’adreça a estudiants de l’àmbit de les humanitats i les ciències socials, o que tinguin titulacions en música, en ciències de la comunicació i afins, que vulguin completar la seva formació acadèmica amb una aproximació sistemàtica i rigorosa al món audiovisual, els mitjans de comunicació i la crítica musical, o bé realitzar investigacions en els múltiples àmbits de referència que pugui oferir l’univers musical.

Professorat

Coordinació UB: Dr. Josep Lluís i Falcó
Coordinació ESMUC: Ferran Badal


El màster compta amb professorat provinent de les tres institucions que l’han organitzat: la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). S’està oficialitzant també la col·laboració de l’Institut Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i, a més, es compta amb un bon nombre de professorat especialista en diverses àrees de la cultura i la professió musical.

Professorat ESMUC

Calendari acadèmic

Durant el primer quadrimestre es desenvolupa la docència de les assignatures obligatòries de màster i en el segon quadrimestre les optatives. Per tal de compensar les hores lectives dels dos quadrimestres, durant el primer també s’imparteix alguna assignatura optativa.

Cal tenir, a més, en compte, que les pràctiques i el treball de màster s’han d’anar desenvolupant al llarg del curs si bé el termini per presentar-los a l’avaluació és el mes de juny (o, si s’escau, també al setembre).

Màster ofert conjuntament per:
Logo Universitat De Barcelona
Urv
Esmuc
Csic

Vols més informació?

    DADES PERSONALS