Màster universitari d’interpretació de la música antiga

Crèdits ECTS60
CalendariD'octubre a juny
HorariClasses col·lectives: divendres i dissabtes aprox. cada 15 dies
Classes d'instrument: s'acorden amb el professor/a corresponent
+3 diumenges: CONCERT
Idioma de docènciaCastellà
ModalitatPresencial. És necessari el 80% d'assistència per poder ser avaluat de les assignatures
Preu crèditConsulteu la web de la UAB

El Màster de Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música antiga és oficial, de caràcter professionalitzador, i els seus continguts estan orientats a oferir la capacitat per a la pràctica interpretativa. 

A l’ESMUC s’ofereix l’especialitat professional, centrada en la recerca i la interpretació de la música antiga amb criteris històrics.

Accés i admissió

Els aspirants hauran d’enviar la següent documentació a: antigamaster@esmuc.cat

Contingut del correu

 • Carta de motivació

 • Instrument amb el qual es vol cursar el Màster

 • Preferència en relació al professor d’instrument (violí històric i cant històric)

 • CV

 • Enllaç a un vídeo (youtube o similar) amb una interpretació d’una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres, o parts prou diferenciades d’una obra complexa, amb l’instrument amb el qual fan la preinscripció.

Els aspirants rebran la resolució de l’admissió de manera personalitzada, en l’adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud.

Pla d’estudis

L’estudiant haurà de cursar 2 mòduls obligatoris (OB), 1 mòdul obligatori d’especialitat (OB esp) i 2 mòduls optatius (OP).

 • Metodologia de la Recerca en Ciències de la Música i Aplicació Interpretativa de la Recerca (OB)

 • Fonaments teòrics de la interpretació en música antiga (OP)

 • Fonts i repertori de la música antiga (OP)

 • Praxi interpretativa de la música antiga (OP esp)

 • Anàlisi i notació de la música antiga (OP)

 • Projecte/Pràctiques i treball de final de màster (OB)

El Màster inclou 25 hores de classe individual d’instrument i 10 hores de seguiment individual del Director del Treball Final, distribuïts de la següent manera:

 • El mòdul Praxi interpretativa de la Música Antiga inclou 15 hores de classe d’instrument

 • El mòdul Projecte/Pràctiques i treball de final de màster inclou 10 hores de classe d’instrument i 10 hores de seguiment individual del Director del treball final

Objectius i competències
 • Rebre una formació especialitzada en l’àmbit dels instruments històrics mitjançant sessions individuals i col·lectives.

 • Adquirir un grau de coneixement rellevant en un marc definit de relació entre la Musicologia i la Música Antiga, compartint estratègies i fonts.

 • Possibilitar un itinerari pedagògic personal a partir d’un currículum flexible i adaptat a les necessitats actuals del món professional vinculat a la Música Antiga i a la Musicologia performativa.

Professorat

Coordinació: Lluís Coll i Trulls


Alba Roca Pagerols, violí històric.
Eduard Martínez Borruel, clavicèmbal.
Emilio Moreno Aguado, violí històric/viola històrica.
Emmanuel Balssa, viola de gamba/violoncel històric.
Francesc Garrigosa Massana, cant històric.
Francisco Fernando Rubio Martínez, Improvisacions.
Jairo Gimeno Veses, trompa natural.
Javier Artigas, anàlisi musical.
Jordi Giménez Puig, sacabutx.
Josep Domènech, oboè històric.
Josep Borràs Roca, fagot històric.
Josep Maria Martí Duran, corda polsada.
Lambert Climent Belenguer, cant històric.
Lluís Coll Trulls, corneta.
Lorenzo Coppola, clarinet històric.
Luca Guglielmi, clavicèmbal/fortepiano.
Luis Martínez Pueyo, traverso.
Manfredo Kraemer, violí històric.
Mara Galassi, arpes històriques.
Marta Almajano Laglera, cant històric.
Oleguer Aymamí Busqué, violoncel històric.
Pedro Estevan Estevan, percussió històrica.
Pedro Memelsdorff, flauta de bec.
Xavier Blanch Mezquiriz, oboè històric.
Xavier Díaz Latorre, corda polsada.
Xavier Puertas Esteve, contrabaix històric.

A més, a les sessions col·lectives hi imparteix classes el professorat de Música Antiga i de Musicologia de l’ESMUC, així com el professorat de Musicologia de la UAB i convidats externs.

Calendari acadèmic

Les classes del Màster en Interpretació de la Música antiga s’impartiran d’octubre 2022 a juny 2023, els divendres i dissabtes.

Puntualment, les classes individuals d’algun instrument poden ser altres dies entre setmana o diumenges.

A qui s’adreça

S’adreça tant a estudiants graduats en música antiga com a graduats i professionals de l’àmbit de clàssica contemporània que volen especialitzar-se en la interpretació de la música antiga i en la investigació musicològica al més alt nivell acadèmic i interpretatiu.

Curs d’anivellament

En alguns casos la Comissió d’Admissions del Màster determina que el candidat no pot accedir directament al Màster i que necessita fer el Curs d’anivellament.

Aquest curs consisteix en 30 hores que inclouran 15 hores de classes instrumental individual, incorporació a projectes de cambra o grans conjunts de l’Escola i el seguiment de seminaris o cursos organitzats pel propi Departament de Música Antiga


Vols més informació?

  DADES PERSONALS