Formació continuada

Classe Ensemble Antiga


Els cursos de formació continuada estan pensats per aquelles persones que no s’adapten al perfil d’estudiant de grau, o bé que ja l’han superat i volen millorar algun aspecte relacionat amb la seva professionalització com a intèrpret, o com a professionals de la direcció i la composició.

Per accedir a aquests cursos, les interessades i els interessats han d’acreditar una formació musical mínima equivalent a un grau mig. En alguns casos, hauran de tenir també formació i experiència prèvia en aquell camp concret, o demostrar el seu nivell interpretatiu mitjançant un enregistrament de vídeo. El professorat podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.

Les classes s’imparteixen de manera individualitzada, amb la periodicitat i horari que acordin l’alumnat i el professorat, i d’acord amb la disponibilitat d’aules al centre. Alguns cursos es poden complementar amb un projecte interpretatiu o relacionat amb l’instrument, si és el cas.

Titulació

En finalitzar el curs de formació continuada, les persones inscrites obtenen un diploma acreditatiu d’assistència i aprofitament on s’indica el professorat que l’ha impartit, el nombre d’hores lectives i, si és el cas, també l’instrument amb què s’ha cursat aquesta formació.


Oferta formativaAccés i admissióMatriculació

Documentació requerida

Els estudiants hauran d’enviar:

 • Sol·licitud de Preinscripció.

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (sense retallar).

 • Fotografia de mida carnet

 • Currículum vitae on s’especifiqui la formació, els coneixements i les activitats en l’àmbit musical. A més, si és el cas, l’experiència investigadora, les publicacions, els ajuts o beques obtinguts i l’experiència professional (*)

 • Carta de motivació (*)

 • Els candidats hauran d’enviar un enllaç a Dropbox o canal Yotube, o bé un DVD amb una interpretació d’una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres o parts prou diferenciades d’una obra complexa, amb l’instrument amb el qual fan la preinscripció.  
  El professor/a podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.

(*) Poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès o italià.

La documentació s’ha d’enviar per correu electrònic, al coordinador/a del departament corresponent que apareix a la següent taula:

Cursos
Especialitats
Correu electrònic de contacte
Composició
eresina@esmuc.cat
Interpretació de la Música clàssica i contemporània
Instruments de corda
msimarro@esmuc.cat
Instruments de ventdperpinan@esmuc.cat
Pianojmaso@esmuc.cat
Cantabranch@esmuc.cat
Percussiórtorramilans@esmuc.cat
Arpa, Direcciódalbet@esmuc.cat
Guitarra, Orgue, Acordió, Coblaapla@esmuc.cat
Interpretació de la Música antiga
departament.antiga@esmuc.cat
Interpretació del Jazz, Flamenco. Música moderna i d'Arrel
jsanmarti@esmuc.cat

Preinscripció i matrícula

En fer la preinscripció als cursos de formació continua, l’aspirant ha d’avançar un import corresponent al 10% de l’import total del curs. Aquest import es descomptarà de la matrícula. Només en el cas que no sigui acceptat, es retornarà el 50%. Si l’aspirant renuncia a la formalització de la matrícula, no es retorna l’import. 

Procediment

 1. 1. Accediu al formulari de preinscripció.
 2. 2. Doneu-vos d’alta com a usuari/a.
 3. 3. Seleccioneu el curs que sigui del vostre interès.
 4. 4. Indiqueu les dades del compte corrent on caldrà retornar el 50% de l’import de la preinscripció en cas de no ser acceptats.
 5. 5. Reviseu el full de pagament.
 6. 6 .Feu el pagament dins dels terminis establerts.
 7. 7. Envieu la Documentació requerida durant el període de preinscripció.

 • Termini: del 3 al 21 de juliol

 • Atenció telefònica: laborables de 9 a 14 h.

El centre comunicarà a les persones interessades l’estat de la seva sol·licitud en el termini de 10 dies laborables.

Un cop s’ha acceptat la preinscripció, cal fer la matrícula en el termini d’una setmana.

Preus

Concepte
Import
Validació, reconeixement i transferència de crèdits:
•     Preu per crèdit validat
100% del preu del crèdit
•     Sol·licitud de validació i reconeixement
100% del preu del crèdit
Assegurança obligatòria
22 €
Material divers
11 €
Certificació acadèmica
24 €
Altres certificacions
11 €

Alguns cursos permeten realitzar el pagament de la matrícula en dos terminis. Consulteu si es dóna el cas.

L’Esmuc ha establert acords amb “la Caixa” per a la concessió de préstecs per l’import de la matrícula.