Formació continuada

Classe Ensemble Antiga


Els cursos de formació continuada estan pensats per aquelles persones que no s’adapten al perfil d’estudiant de grau, o bé que ja l’han superat i volen millorar algun aspecte relacionat amb la seva professionalització com a intèrpret, o com a professionals de la direcció i la composició.

Per accedir a aquests cursos, les interessades i els interessats han d’acreditar una formació musical mínima equivalent a un grau mig. En alguns casos, hauran de tenir també formació i experiència prèvia en aquell camp concret, o demostrar el seu nivell interpretatiu mitjançant un enregistrament de vídeo. El professorat podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.

Les classes s’imparteixen de manera individualitzada, amb la periodicitat i horari que acordin l’alumnat i el professorat, i d’acord amb la disponibilitat d’aules al centre. Alguns cursos es poden complementar amb un projecte interpretatiu o relacionat amb l’instrument, si és el cas.

Titulació

En finalitzar el curs de formació continuada, les persones inscrites obtenen un diploma acreditatiu d’assistència i aprofitament on s’indica el professorat que l’ha impartit, el nombre d’hores lectives i, si és el cas, també l’instrument amb què s’ha cursat aquesta formació.


Oferta formativaAccés i admissióMatriculació

Documentació requerida

Els estudiants hauran d’enviar:

 • Sol·licitud de Preinscripció.

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (sense retallar).

 • Fotografia de mida carnet

 • Currículum vitae on s’especifiqui la formació, els coneixements i les activitats en l’àmbit musical. A més, si és el cas, l’experiència investigadora, les publicacions, els ajuts o beques obtinguts i l’experiència professional (*)

 • Carta de motivació (*)

 • Els candidats hauran d’enviar un enllaç a Dropbox o canal Yotube, o bé un DVD amb una interpretació d’una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres o parts prou diferenciades d’una obra complexa, amb l’instrument amb el qual fan la preinscripció.  
  El professor/a podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.

(*) Poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès o italià.

La documentació s’ha d’enviar per correu electrònic, al coordinador/a del departament corresponent que apareix a la següent taula:

Cursos
Especialitats
Correu electrònic de contacte
Composició
eresina@esmuc.cat
Interpretació de la Música clàssica i contemporània
Instruments de corda
msimarro@esmuc.cat
Instruments de ventdperpinan@esmuc.cat
Pianojmaso@esmuc.cat
Cantabranch@esmuc.cat
Percussiórtorramilans@esmuc.cat
Arpa, Direcciódalbet@esmuc.cat
Guitarra, Orgue, Acordió, Coblaapla@esmuc.cat
Interpretació de la Música antiga
departament.antiga@esmuc.cat
Interpretació del Jazz, Flamenco. Música moderna i d'Arrel
jsanmarti@esmuc.cat

Preinscripció i matrícula curs 2024-2025

Dates preinscripció i matrícula: del 8 al 21 de juliol.

En fer la preinscripció als cursos de formació continua, l’aspirant ha d’avançar un import corresponent al 10% de l’import total del curs. Aquest import es descomptarà de la matrícula. Només en el cas que no sigui acceptat, es retornarà el 50%. Si l’aspirant renuncia a la formalització de la matrícula, no es retorna l’import. 

Procediment

 1. 1. Accediu al formulari de preinscripció.
 2. 2. Doneu-vos d’alta com a usuari/a.
 3. 3. Seleccioneu el curs que sigui del vostre interès.
 4. 4. Indiqueu les dades del compte corrent on caldrà retornar el 50% de l’import de la preinscripció en cas de no ser acceptats.
 5. 5. Reviseu el full de pagament.
 6. 6 .Feu el pagament dins dels terminis establerts.
 7. 7. Envieu la Documentació requerida durant el període de preinscripció.

Preus i pagaments

 • Termini de pagament: del 3 al 21 de juliol

 • Preinscripció (10% de la matrícula). Pagament amb codi de barres.

 • Matrícula. Pagament amb codi de barres.

Important: no es pot matricular cap estudiant sense haver realitzat el pagament de la preinscripció.

El centre comunicarà a les persones interessades l’estat de la seva sol·licitud en el termini de 10 dies laborables.

Un cop s’ha acceptat la preinscripció, cal fer la matrícula en el termini d’una setmana.

 • Atenció telefònica: laborables de 9 a 14 h.

Concepte
Import
Validació, reconeixement i transferència de crèdits:
•     Preu per crèdit validat
100% del preu del crèdit
•     Sol·licitud de validació i reconeixement
100% del preu del crèdit
Assegurança obligatòria
22 €
Material divers
11 €
Certificació acadèmica
24 €
Altres certificacions
11 €

Alguns cursos permeten realitzar el pagament de la matrícula en dos terminis. Consulteu si es dóna el cas.

L’Esmuc ha establert acords amb “la Caixa” per a la concessió de préstecs per l’import de la matrícula.