Manteniment i conservació

El manteniment i la conservació del patrimoni instrumental de l’Escola Superior de Musica de Catalunya és el conjunt de mesures que aplicarem perquè els instruments funcionin correctament i mantinguin un nivell òptim de conservació tècnica i estètica.

El manteniment correctiu té un caràcter reactiu i realitza accions d’ajust, reparació i restauració.

El manteniment preventiu té un caràcter passiu i fa referència a la conservació per garantir la seva protecció i seguretat, el control del clima i plagues, el bon transport i moviment o la cobertura de riscos mitjançant una assegurança.