Dona’ns la teva opinió o fes-nos un suggeriment 

La gestió d’incidències i l’atenció a les queixes, reclamacions i suggeriments forma part del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de l’Escola Superior de Música de Catalunya (procés 6.2). Esdevé així un element generador de la millora contínua del centre, dels seus estudis i de les seves activitats culturals i de recerca.

Aquest canal també possibilita que qualsevol persona pugui denunciar aquells fets o comportaments que, atenent el seu criteri, infringeixen el Codi General de Conducta o resulten irregulars, il·lícits o delictius. Incorpora, doncs, el sistema intern d’alertes establert per la Llei estatal 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, segons preveu l’Acord de Govern 160/2023 de la Generalitat de Catalunya.

El canal reuneix tots els requisits exigits per l’article 24 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals i permet formular una denúncia de manera anònima. No és obligatori deixar el nom i el correu electrònic de qui escriu el missatge però, en cas de fer-ho, podrem enviar-vos un justificant de recepció i podrem donar també una resposta específica a les vostres comunicacions. 

Adreça postal

Escola Superior de Música de Catalunya
C. Padilla, 155
08013 Barcelona