Departaments

L’Escola Superior de Música de Catalunya s’organitza en departaments, als quals estarà adscrita la totalitat del professorat. Els departaments són els òrgans bàsics de la docència i la recerca i duen a terme les seves funcions en una o més àrees de coneixement i especialització musical.