Departaments

L’Escola Superior de Música de Catalunya s’organitza en departaments, als quals estarà adscrita la totalitat del professorat. Els departaments són els òrgans bàsics de la docència i la recerca i duen a terme les seves funcions en una o més àrees de coneixement i especialització musical.

  • Clàssica i Contemporània
  • Jazz, Flamenco, Música Moderna i d’Arrel
  • Música Antiga
  • Creació i Teoria Musical
  • Educació i Mediació Artística
  • Tecnologies i Gestió de la Música
  • Estudis Culturals i Musicals