Doble titulació en Música i Matemàtiques

Doble Grau

La doble titulació entre el grau en Matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i el títol superior de Música, de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), és l’única titulació a Catalunya que permet compaginar ambdós estudis. Neix de la necessitat de disposar d’un doble títol que doni resposta a la demanda d’una part de l’estudiantat que, fins ara, havia de triar entre una titulació o l’altra, o realitzar-les simultàniament sense tenir la possibilitat de reconeixement d’assignatures.

A qui s’adreça

La doble titulació s’orienta a estudiants amb altes capacitats tant per a les matemàtiques com per a la música, amb interès per desenvolupar la seva carrera professional en aquests àmbits.

Fins ara, estudiants amb aquest perfil havien de cursar els dos graus per separat, amb una càrrega lectiva de 480 ECTS. Ara poden obtenir ambdós títols superant 419,5 ECTS, amb un pla d’estudis adaptat.

Requisits d’accés

Per accedir a aquests estudis, cal superar la nota de tall de les PAU corresponents al grau en Matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), així com una prova específica de matemàtiques i la prova d’accés als estudis de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

A partir de les qualificacions de les diferents proves es realitzarà el procés de selecció.

S’ofereixen cinc places per curs.

En què consisteixen els estudis?

Es pot cursar aquesta doble titulació des de les especialitats musicals de Composició i Interpretació.

Ambdues especialitats tenen com a objectiu formar persones professionals altament qualificades en els àmbits de la creació i interpretació musical, amb una estètica i un llenguatge propis, i preparades per treballar amb els formats i mitjans i en els gèneres i contextos que s’adaptin millor a la demanda laboral actual.

La doble titulació es cursa en 10 quadrimestres (cinc cursos acadèmics) i s’inicia al setembre.

L’itinerari curricular és personalitzat, amb horaris adaptats.

Les assignatures corresponents al grau en Matemàtiques s’imparteixen a l’FME (c/. Pau Gargallo, 14), i les del títol superior de Música, a l’ESMUC (c/. Padilla, 155, edifici de L’Auditori), ambdues a Barcelona.

L’estudiant s’ha de matricular als dos centres i la convalidació dels crèdits serà automàtica.

Objectius i competències

Amb el grau en Matemàtiques de l’FME rebràs una formació completa i exigent en totes les matèries bàsiques de les matemàtiques i les seves aplicacions. Et formaràs en el pensament rigorós i conceptual i, alhora, en aspectes aplicats del món tecnològic i científic. El grau està acreditat amb el segell d’excel·lència per l’AQU Catalunya, per la seva qualitat, alt nivell i exigència acadèmica.

El grau en ensenyaments artístics superiors de música té l’acreditació favorable de l’AQU Catalunya i equival, a tots els efectes, a un grau universitari. L’ESMUC aposta per un model formatiu integral, pretén esdevenir una referència internacional per la seva excel·lència formativa i un mirall sociològic del país, assumint, al mateix temps, el paper de centre dinamitzador de l’ecosistema educatiu i cultural en matèria musical.

Sortides professionals

Aquests estudis t’aportaran les competències necessàries per accedir a llocs de treball relacionats amb ambdós àmbits.

A més de les professions vinculades als estudis musicals d’excel·lència, com a titulat o titulada en Matemàtiques tindràs accés a llocs de treball relacionats amb recerca i docència universitària, banca i finances, assegurances i serveis, docència a secundària, indústria, consultoria i administració, empreses TIC, empreses biosanitàries, etc.