Màster de management i producció musical

Crèdits ECTS60
Places disponibles30
CalendariDel 04/10/22 fins el 23/5/2023
HorariDe dimarts a dijous, de 16h a 19.30h.
Idioma de docènciaAnglès
ModalitatPresencial. És necessari el 80% d'assistència per poder rebre qualificacions de les assignatures
Preu crèditMàster: 74,45€ / Postgrau: 115,57€

La irrupció de les plataformes digitals i la distribució per streaming de la major part de la música han provocat un canvi de paradigma en la gestió i els models de producció i creació musical.

Per assolir una carrera professional d’èxit en aquest entorn canviant, no n’hi ha prou amb ser un bon compositor o intèrpret; cal dominar tota una sèrie de premisses i eines: conèixer l’entorn empresarial, la dinàmica de la indústria, la gestió artística o la funcionalitat dels festivals com a plataforma de difusió de la música en directe; l’enregistrament d’una obra o el procés creatiu digital, així com la posterior comercialització i el management de la música i el seu artista. 

El Màster en Management i Producció Musical de l’ESMUC et proporcionarà els coneixements necessaris per obrir-te camí en el món de la música en tota la seva diversitat d’àmbits i trobar el perfil professional que més s’adapti a tu. Acompanyat dels millors professors i professionals en actiu, adquiriràs les competències que t’ajudaran a desenvolupar-te en el món de la música. Tindràs la possibilitat de fer pràctiques extracurriculars de la mà dels professionals dels festivals Sonar, Peralada i Pedralbes, en equipaments com El Palau de la Música, L’Auditori, El Mercat de les Flors i agències de concerts com Theproject.  

Accés i admissió

Per accedir al màster es requereix:

 • Grau universitari.

 • Coneixements musicals (en cas que no es disposi de titulació).

 • Capacitat per llegir i entendre l’anglès (nivell equivalent a First Certificate. No és requerida l’acreditació).

Pla d’estudis

El Màster està organitzat en diferents mòduls i un treball final. Tractarem tant la legislació necessària per produir concerts en circumstàncies diverses (aire lliure, locals, teatres, festivals…) així com nocions de comptabilitat i pressupostos per poder preveure i controlar despeses. Fer projectes per demanar subvencions.

Parlarem de la logística necessària per organitzar esdeveniments musicals i produir-los, preveient tots aquells aspectes que porten a l’èxit de l’organització minimitzant els imprevistos.

D’altra banda abordarem els drets de propietat intel·lectual, aprendrem on i com registrar les nostres obres per treure’n un rendiment econòmic (copyright) o per compartir-les a la xarxa (copyleft).

Entrarem dins d’un estudi de gravació i ens familiaritzarem amb els processos, tècniques i problemàtiques dels enregistraments. Coneixerem la situació davant i darrere del micròfon per gravar el nostre CD, passant després a fer la producció i post producció, així com la sonorització dels directes.

Finalment ens endinsarem en el màrketing, tècniques i canals de comunicació i distribució per a fer arribar la nostra obra al públic interessat.

Hi haurà la possibilitat de fer practiques extracurriculars amb els professionals dels millors festivals de Catalunya, a L’Auditori, Festival Cruïlla, Sónar, Festival de Peralada, Aportada o TheProject.

Assignatures i contingutsPràctiques extracurriculars

L’estructura i organització de les classes està plenament integrat en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb l’objectiu que els alumnes combinin diferents capacitats: la recepció de la informació a través de classes teòriques, l’aprenentatge d’habilitats tècniques a través de l’experiència pràctica, i la introspecció personal a través de vivències i reflexions sobre actituds i comportaments apropiats per tal d’adequar-se i adaptar-se a les necessitats i demandes de l’entorn.

Assignatura
Crèdits
Trimestre
Gestió de projectes
5  
1  
Legislació i drets de propietat intel·lectual
5  
2  
Management i representació d’artistes
5  
3  
Tecnologia per a la producció del so
5  
1  
Enregistrament i postproducció
5  
3  
Sonorització de directes
5  
3  
Producció d’esdeveniments
5  
1  
Comunicació, xarxes socials i màrqueting
5  
2  
Innovació
5  
2  
Treball final de màster
15  
anual  

La coordinació del Màster gestionarà les pràctiques extracurriculars amb les diferents empreses col·laboradores. Es contemplen 240 hores de pràctiques sense remunerar que podran ser al matí durant el curs o els mesos de juny i juliol, en funció de les necessitats de les empreses productores, equipaments i festivals. Els alumnes podran fer pràctiques amb una entrevista prèvia sempre que tinguin el perfil adient.

Objectius i competències

Els objectius del Màster en Management i Producció Musical són: 

 • Formar professionals amb una visió dinàmica i crítica. Establir paràmetres de gestió per capacitar la presa de decisions.

 • Acostar a l’estudiant la indústria musical de manera transversal i en la seva total complexitat.

 • Facilitar l’entorn per entendre el procés creatiu sense dissociar-lo del procés de gestió.

 • Promoure els coneixements teòrics en diversos àmbits, i els pràctics mitjançant estades en empreses i festivals associats.

 • Obrir la mirada de l’estudiant al camp professional i laboral.

 • Proporcionar-li les eines que li permetin realitzar un projecte musical en la seva totalitat.

 • Capacitar els alumnes per assimilar la visió de la innovació disruptiva i poder generar nous projectes singulars.

La finalitat és formar músics, gestors i productors amb la mirada més àmplia possible, amb capacitats múltiples tant en l’estudi com en el directe, i amb un coneixement transversal de la indústria i l’entorn musical internacional.

A qui s’adreça

S’adreça a totes aquelles persones relacionades amb la música que volen tenir un coneixement més ampli de la indústria per poder produir el seu propi projecte musical o el d’un altre professional:

 • Músics en actiu que volen generar un procés d’excel·lència i innovació en el seu procés creatiu i un procés de gestió professional en l’àmbit de la industria musical.

 • Productors i gestors amb coneixements musicals que volen contextualitzar i ampliar la seva mirada a la indústria global d’avui en dia.

Perfils de l’estudiant:

 • Graduats en Música

 • Professionals de la música

 • Intèrprets que volen produir la seva proposta artística.

 • Altres professionals que treballin al sector de la indústria musical, productors, management, cultura…

Professorat

Coordinació: Marta Casals (PhD) i Imma Grimalt


Cada curs es conviden a més altres professors reconeguts a nivell nacional i internacional per impartir seminaris monogràfics específics.

Calendari acadèmic

Curs 2022-2023

Les classes es fan de dimarts a dijous, de 16:00 a 19:30h.

1r trimestre: 4 octubre 2022 – 15 desembre 2023
2n trimestre: 10 gener 2023 – 16 març 2023
3r trimestre: 21 març 2023 – 25 maig 2023

Dates a recordar

Benvinguda estudiants: 4 octubre 2022
Defenses finals treballs: juny 2023

Màster en col·laboració amb:
Logo Sonar
Logo Palau
Logo Peralada
Logo Mixtur
Logo Auditori

Vols més informació?