Màster de management i producció musical

Crèdits ECTS60
Places disponibles30
CalendariDel 02/10/24 fins el 30/06/2025
HorariDimarts i dimecres de 16 h a 20 h / Dijous híbrid de 16 h a 18 h
Idioma de docènciaCastellà / Anglès (parcial)
ModalitatSemipresencial. És necessari el 80% d'assistència per poder rebre qualificacions de les assignatures
Preu crèdit78,20€

La irrupció de les plataformes digitals i la distribució per streaming de la major part de la música han provocat un canvi de paradigma en la gestió i els models de producció i creació musical.

Per assolir una carrera professional d’èxit en aquest entorn canviant, no n’hi ha prou amb ser un bon compositor o intèrpret; cal dominar tota una sèrie de premisses i eines: conèixer l’entorn empresarial, la dinàmica de la indústria, la gestió artística o la funcionalitat dels festivals i programacions com a plataformes de difusió de la música en directe; el procés creatiu digital o l’enregistrament d’una obra, així com la posterior comercialització i el management de la música i dels artistes i projectes. 

El Màster en Management i Producció Musical de l’ESMUC et proporcionarà els coneixements necessaris del món de la gestió musical i una introducció des del paper del managment i la gestió al camp de l’enregistrament i la producció musical per a directes i enregistraments, per obrir-te camí en el món de la música en la seva diversitat d’àmbits i trobar el perfil professional que més s’adapti a tu. Amb l’acompanyament del millor professorat, així com de professionals en actiu, adquiriràs les competències que t’ajudaran a desenvolupar-te en el món de la música. Tindràs la possibilitat de fer pràctiques extracurriculars de la mà de professionals de festivals com el Sonar, Peralada i Pedralbes, i en equipaments com El Palau de la Música, L’Auditori, El Mercat de les Flors o agències de concerts com Theproject.  

Accés i admissió

Per accedir al màster es requereix:

 • Els requisits habituals al centre

 • Títol superior de musica o títol universitari + competències musicals (portfolio, enregistraments musicals, interpretacions propies o composicions, vídeos,…) 

 • CV i Carta de motivació

 • En alguns casos, si es considera oportú, es realitzarà una entrevista personal

 • Domini de la llengua castellana i capacitat per llegir i entendre l’anglès (nivell equivalent al First Certificate. No es requereix acreditació)

Pla d’estudis

El Màster està organitzat en diferents mòduls i un treball final. Tractarem tant la legislació necessària per produir concerts en circumstàncies diverses (aire lliure, locals, teatres, festivals…) així com nocions de comptabilitat i pressupostos per poder preveure i controlar despeses. També parlarem de la logística necessària per organitzar esdeveniments musicals i produir-los, preveient tots aquells aspectes que porten a l’èxit de l’organització minimitzant els imprevistos.

D’altra banda abordarem els drets de propietat intel·lectual, aprendrem on i com registrar les nostres obres per treure’n un rendiment econòmic (copyright) o per compartir-les a la xarxa (copyleft).

Entrarem a l’estudi de gravació i ens familiaritzarem amb els processos, tècniques i problemàtiques dels enregistraments. Coneixerem la situació davant i darrere del micròfon en un enregistrament, i farem una introducció a la producció i post producció, així com a la sonorització dels directes.

Finalment ens endinsarem en el màrketing, tècniques i canals de comunicació i distribució per a fer arribar la nostra obra al públic interessat.

De forma optativa i voluntària s’ofereix la possibilitat de fer pràctiques extracurriculars amb els professionals dels millors festivals de Catalunya, equipaments musicals, productores i mànagers, així com agències de concerts fins a un màxim de 800 hores.

El Treball Final de Màster estarà enfocat a dissenyar una proposta de projecte musical, a partir d’uns apartats bàsics que estaran directament relacionats amb les assignatures i continguts apresos durant el Màster.

Assignatures i contingutsPràctiques extracurriculars

L’estructura i organització de les classes està plenament integrat en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb l’objectiu que els alumnes combinin diferents capacitats: la recepció de la informació a través de classes teòriques, l’aprenentatge d’habilitats tècniques a través de l’experiència pràctica, i la introspecció personal a través de vivències i reflexions sobre actituds i comportaments apropiats per tal d’adequar-se i adaptar-se a les necessitats i demandes de l’entorn.

Assignatura
Crèdits
Trimestre
Gestió de projectes I
5  
1  
Legislació i drets de la indústria musical
5  
3  
Management i representació d’artistes
5  
1  
Tecnologia per a la producció del so
5  
1  
Enregistrament i postproducció
5  
2  
Sonorització de directes
5  
2  
Producció d’esdeveniments
5  

Identitat de marca i comunicació musical
5  
2  
Innovació i tendències en la música
5  
3
Estructura i empresa de la indústria musical51
Treball de fi de màster (Gestió de projectes II)
10 
2 i 3

La coordinació del Màster gestionarà les pràctiques extracurriculars amb les diferents empreses col·laboradores. Es contemplen 240 hores de pràctiques sense remunerar que podran ser al matí durant el curs o els mesos de juny i juliol, en funció de les necessitats de les empreses productores, equipaments i festivals. Els alumnes podran fer pràctiques amb una entrevista prèvia sempre que tinguin el perfil adient.

Objectius i competències

Els objectius del Màster en Management i Producció Musical són: 

 • Formar professionals amb una visió dinàmica i crítica. Establir paràmetres de gestió per capacitar la presa de decisions.

 • Acostar a l’estudiant la indústria musical de manera transversal i en la seva total complexitat.

 • Facilitar l’entorn per entendre el procés creatiu sense dissociar-lo del procés de gestió.

 • Promoure els coneixements teòrics en diversos àmbits, i els pràctics mitjançant estades en empreses i festivals associats.

 • Obrir la mirada de l’estudiant al camp professional i laboral.

 • Capacitar els alumnes per assimilar la visió de la innovació disruptiva i poder generar nous projectes singulars.

La finalitat és formar músics, gestors i productors amb la mirada més àmplia possible, amb capacitats múltiples tant en l’estudi com en el directe, i amb un coneixement transversal de la indústria i l’entorn musical internacional.

A qui s’adreça

S’adreça a totes aquelles persones relacionades amb la música que volen tenir un coneixement més ampli de la indústria per poder produir  projectes musicals, tant propis com d’altres professionals. 

 • Músics en actiu que volen complementar el seu procés creatiu i desenvolupar-lo des de la gestió professional en l’àmbit de la indústria musical.

 • Productors i gestors amb coneixements musicals que volen contextualitzar i ampliar la seva mirada a la indústria global d’avui en dia.

Perfils de l’estudiant:

 • Graduats en Música

 • Professionals de la música

 • Intèrprets que volen gestionar i produir la seva proposta artística.

 • Altres professionals que treballin al sector de la indústria musical, productors, management, cultura…

Professorat

Coordinació: Isabel Villanueva i Jordi Martí
Suport a la coordinació: Flavio Junio Granja


Aguilà, Oriol 
Cámara, Sixto 
Conangla, Ferran 
Enrich, Enric 
Font, Gerard 
González, Manel 
Grimalt, Imma 
Oller, Joan 
Sempere, Núria 
Sampablo, Alberto 
Villanueva, Isabel 

Cada curs es conviden altres professionals del sector reconeguts a nivell nacional i internacional per impartir seminaris monogràfics específics.
Convidats de l’última edició: 

Marta Casals 
Robert Brufau 
Pep Espelt 
Pep Gorgori 
Elisenda Muns 
José Sanchís 
Jordi Alomar 
Miguel Zamarripa 
Silvia Regueiro 
Miriam Martin 
Berta Ferrer 
Kike Bela 
Juan Vidaechea 
Dario Fernandez 
Anna Aurich 
Pepe ZApata 
Marta Suriol 
Antonia Folguera 
David Ibáñez 
Giada Calvano 
Elena Carmona 
Oliver Rapopport 
Maider Mújica 
Judit Llimós 
Víctor Medem 
Montserrat Grau 
Martina Fuster

Calendari acadèmic

Curs 2024-2025

Les classes s’imparteixen de manera presencial els dimarts i els dimecres, de 16 h a 20 h. Els seminaris dels dijous són classes híbrides (virtual i/o presencial) i estan dedicats a sessions pràctiques, avaluacions, seguiment del projecte final i sessions amb convidats internacionals.
L’idioma de les classes és el castellà i en algunes matèries predominarà l’ús de l’anglès.


1r trimestre: 1 octubre 2024 – 19 desembre 2024

2n trimestre: 7 gener 2025 – 20 març 2025

3r trimestre: 25 març 2025 – 30 juny 2025

Màster en col·laboració amb:
Logo Sonar
Logo Palau
Logo Peralada
Logo Mixtur
Logo Auditori

Vols més informació?

  DADES PERSONALS