Préstec audiovisuals

A117 1
A117 3
A117 2
A117 4

Préstec intern / Auto-préstec

L’ aula A117 disposa d’un ampli ventall de recursos d’enregistrament, sonorització o reproducció per a ús docent (assignatures, treballs, assajos, etc.). Ha estat dissenyada com a servei d’auto-préstec i està equipada amb sistema de video-vigilància.

Per gaudir d’aquest servei, cal realitzar la reserva del material accedint a la intranet de l’ESMUC amb l’usuari i contrasenya.

Un cop dins, es pot realitzar la reserva fent clic a:

Audiovisuals > Material Audiovisual > Nou préstec > Sol·licitar préstec

Un cop feta la reserva, s’habilita l’accés a l’aula A117 amb el carnet de l’ESMUC.

Condicions

  • El préstec durarà com a màxim 4 jornades, segons els horaris establerts per aquell curs acadèmic i sempre dins el recinte. El límit d’ítems reservables per usuari i dia és 10.

  • L’auto-préstec es gestiona per mitjà d’un sistema informàtic que requereix 24 hores d’antelació per a fer-se efectiu. La recollida i retorn de l’equipament es farà a l’aula d’auto-préstec (A117).

  • Els usuaris i les usuàries es responsabilitzen de deixar el material en perfectes condicions per al següent préstec i es faran càrrec de les despeses que es puguin despendre d’un mal ús de l’equipament, fet que serà certificat pels responsables de l’àrea d’Audiovisuals de l’ESMUC.

  • L’incompliment d’aquest acord representarà l’aplicació de la normativa disciplinària vigent. 

Recordem que cada usuari o usuària haurà de portar les seves targetes SD i bateries d’alimentació així com encarregar-se de la càrrega de les bateries de l’equipament, si procedeix. 

Préstec extern / excepcional

El préstec de material audiovisual no disponible a l’aula A117 així com el destinat a l’ús extern a les instal·lacions de l’ESMUC es considera excepcional. Per tal de fer ho efectiu, el i les sol·licitants haurà de comptar amb l’autorització d’un membre del professorat, cap de departament o persona responsable de Producció i fer arribar la petició a audiovisuals@esmuc.cat