Musicologia

Esp Musicologia


L’especialitat de Musicologia forma professionals coneixedors dels principals models i tècniques de comprensió i anàlisi de les situacions musicals, dotats d’eines metodològiques per a la recerca, que entenen el fet musical en tots els seus aspectes -pràctics, tècnics, materials- i en les seves diferents èpoques i tradicions culturals, i que són alhora productors de reflexió teòrica. L’Esmuc fomenta les aliances entre la musicologia i les altres disciplines musicals, mantenint així el vincle amb la realitat cultural i sociològica que ens envolta.

Quines sortides té aquesta especialitat?

En finalitzar els estudis coneixeràs i aplicaràs els mètodes d’investigació científica propis del teu camp disciplinar, i dominaràs les tècniques expositives i discursives que et permetin comunicar el contingut dels teus projectes i el resultat de les teves investigacions, tant a públics especialitzats com no especialitzats. Podràs exercir en diversitat de contextos laborals, com ara:

  • Treball editorial, ja sigui en l’àmbit de la crítica o l’edició.

  • Documentació musical, en arxius, biblioteques o centres especialitzats.

  • Assessoria i producció audiovisual a diversos mitjans en la programació, difusió o publicitat.

  • Gestió i promoció de festivals, cicles de concerts i programes d’aprofundiment i divulgació musicals.

  • Docència, praxi musical i desenvolupament de material didàctic.

Els coneixements adquirits et faciliten l’accés a estudis de postgrau i la col·laboració o participació en grups de recerca.

En què consisteixen els estudis?

Aquests estudis t’acostaran a una gran diversitat d’estils, processos i activitats musicals des d’un punt de vista cultural i històric. També et proporcionaran eines per a la producció i transmissió de coneixement nou sobre les situacions musicals, i et faran conscient de les principals tendències i fòrums de debat en el pensament més actual, mantenint una posició crítica i fonamentada.

Estudiar musicologia, doncs, és una bona porta d’entrada a les diferents professions relacionades amb la recerca, l’escriptura i la comunicació musicals.

Professorat

En l’especialitat de Musicologia conflueix professorat de formació i procedència molt diversa per garantir la riquesa d’enfocaments i l’orientació pluridisciplinar de la docència i la recerca contemporània. Aquesta riquesa et permet també escollir les línies de treball més afins als teus interessos i a les teves preferències estilístiques, metodològiques, temporals i geogràfiques.

Título acreditado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.
Ts Musica Esmuc Ca

Vols més informació sobre aquesta especialitat?