Musicologia

Esp Musicologia

L’especialitat de Musicologia forma professionals coneixedors dels principals models i tècniques de comprensió i anàlisi de les situacions musicals, dotats d’eines metodològiques per a la recerca, que entenen el fet musical en tots els seus aspectes -pràctics, tècnics, materials- i en les seves diferents èpoques i tradicions culturals, i que són alhora productors de reflexió teòrica. L’ESMUC fomenta les aliances entre la musicologia i les altres disciplines musicals, mantenint així el vincle amb la realitat cultural i sociològica que ens envolta.

Quines sortides té aquesta especialitat?

En finalitzar els estudis, l’alumnat coneixerà i aplicarà els mètodes d’investigació científica propis del seu camp disciplinar i dominarà les tècniques expositives i discursives per comunicar el contingut dels seus projectes i el resultat de les investigacions, tant per a públics especialitzats com no especialitzats. Els contextos laborals on es pot exercir la musicologia inclouen:

  • Treball editorial, ja sigui en l’àmbit de la crítica o l’edició.

  • Documentació musical, en arxius, biblioteques o centres especialitzats.

  • Assessoria i producció audiovisual a diversos mitjans en la programació, difusió o publicitat.

  • Gestió i promoció de festivals, cicles de concerts i programes d’aprofundiment i divulgació musicals.

  • Docència, praxi musical i desenvolupament de material didàctic.

Els coneixements adquirits faciliten l’accés a estudis de màster, postgrau i la col·laboració o participació en grups de recerca.

En què consisteixen els estudis?

Aquests estudis acosten l’alumnat a una gran diversitat d’estils, processos i activitats musicals des d’un punt de vista cultural i històric. Proporcionen eines per a la producció i transmissió de coneixement nou sobre les situacions musicals, prenent consciència de les principals tendències i fòrums de debat en el pensament més actual i mantenint una posició crítica i fonamentada.

Estudiar musicologia, doncs, és una bona porta d’entrada a les diferents professions relacionades amb la recerca, l’escriptura i la comunicació musicals.

Professorat

En l’especialitat de Musicologia conflueix professorat de formació i procedència molt diversa per garantir la riquesa d’enfocaments i l’orientació pluridisciplinar de la docència i la recerca contemporània. Aquesta riquesa permet també escollir les línies de treball més afins als interessos de l’alumnat i les seves preferències estilístiques, metodològiques, temporals i geogràfiques.

Juan Carlos Asensio
Rolf Bäcker
Luca Chiantore
Anna Costal
Horacio Curti
Gianni Ginesi
Marc Heilbron
Rubén López Cano
Vicent Minguet
Josep Pujol
Joaquim Rabaseda
Ilaria Sartori
Jordi Vivancos

Aqu Grau

Vols més informació sobre aquesta especialitat?