Tràmits acadèmics

esmuc

Comunicacions amb Secretaria acadèmica

Podeu trobar tota la informació sobre normatives i tràmits que afecten als estudis de Grau i Màster, així com els horaris de les assignatures col·lectives, a la intranet de l’Escola.

Per a fer una sol·licitud o iniciar un tràmit acadèmic empleneu el formulari general de sol·licitud.

Per qualsevol altra consulta, adreceu un correu a secretaria.academica@esmuc.cat 

Sol·licitud del títol

Un cop finalitzats els estudis, podeu sol·licitar el vostre títol enviant un correu electrònic a secretaria.academica@esmuc.cat amb l’assumpte Tramitació del títol. Cal adjuntar:

* Només aplica a titulació de Grau.

Taxes:

  • Títol de Grau: 150,90€

  • Títol oficial de màster: 198,10 €

  • Títol propi de màster: 98,05 €

La recollida del títol de Grau és únicament presencial. Cal personar-se a les oficines de l’ESMUC durant l’horari d’atenció al públic o autoritzar una tercera persona per recollir el títol.