Suport tècnic

En l’àmbit de la producció

Quan es requereixi, l’Oficina farà valoracions tècniques en l’ àmbit audiovisual de produccions de l’ escola (valoracions tècniques per als cicles de concerts, conferències, realització de DVDs,…) i posarà a disposició l’ equipament de que disposi.

També s’encarregarà del contacte amb proveïdors, SATs i altres agents tècnics i creatius de l’àmbit audiovisual (contacte amb personal tècnic de L’Auditori, responsables d’esdeveniments, etc.).

A l’activitat de grau, postgrau, masters i recerca

L’Oficina ofereix assessorament tècnic i suport a l’ activitat de grau, postgrau, màster i recerca. Posarà a disposició equipaments i espais (aules de postproducció, estudi d’ enregistrament) per a la realització de projectes (projectes finals, recerca,..) amb alt contingut tecnològic.

També resol incidències i ofereix assessorament tècnic en l’ ús de l’ equipament de les aules específiques (aules d’ enregistrament i postproducció).

Al Servei d’informàtica

Valoració tècnica de les peticions de software i hardware audiovisual i assessorament en temes tècnics (latència de targes de só, conflictes entre softwares,..) en coordinació amb el Servei d’Informàtica

Als concerts finals

L’alumne de PF (Projecte Final) pot demanar assessorament tecnològic (possibilitats i limitacions de l’equipament de què disposa el centre en funció de les propostes creatives del seu avantprojecte) a l’hora de complimentar la Fitxa Tècnica.

A les proves d’accés

L’Oficina posarà a disposició de l’ escola l’ equipament necessari per garantir la realització de les proves d’ accés. També oferirà assessorament tècnic per al seu correcte ús.