Biblioteca digital

La Biblioteca-CRAI de l’ESMUC ofereix un conjunt de recursos electrònics de lliure accés i de subscripció per tal de facilitar l’aprenentatge, la docència, la investigació i la formació dels/les seus/ves usuaris/àries.

L’accés remot als recursos subscrits està habilitat únicament per a la comunitat d’estudiants, professorat i personal de l’ESMUC. Per la resta d’usuaris, la seva consulta es pot realitzar únicament des de les instal·lacions de la Biblioteca-CRAI.

Database2. Png

Bases de dades de recerca

Revistas Digitales

Revistes electròniques i webmagazines

Directori

Directori d’entitats i institucions

Fons

Fons documentals

Exposicions virtuals de la Biblioteca-CRAI ESMUC

Exposicions virtuals