Biblioteca digital

La Biblioteca-CRAI de l’ESMUC ofereix un conjunt de recursos electrònics de lliure accés i de subscripció per tal de facilitar l’aprenentatge, la docència, la investigació i la formació de la comunitat usuària.

L’accés remot als recursos subscrits està habilitat únicament per a la comunitat d’estudiants, professorat i personal de l’ESMUC. Per la resta d’usuaris i usuàries, la seva consulta es pot realitzar únicament des de les instal·lacions de la Biblioteca-CRAI.