Publicat el 25 de març de 2022

Comparteix a:

Enregistrament de La Bottega d’Opera 2021 al Liceu

Bottega2021

Vídeo de La Bottega d’Opera 2021

Un dels projectes de més envergadura que ha impulsat, en els darrers anys, l’Escola Superior de Música de Catalunya ha estat La Bottega d’Opera, que va fer la seva presentació al Gran Teatre del Liceu. Amb la participació d’estudiants de cant i orquestra de l’ESMUC, el 30 d’abril de 2021 es van oferir fragments de les òperes La principessa filosofa, amb música del català Carles Baguer (1768-1808), i I due gobbi, de Marcos Portugal (1762-1830). El 24 de març es va celebrar el 260 aniversari del naixement de Marcos Portugal. Amb aquest motiu, us presentem l’enregistrament de La Bottega d’Opera al Liceu.

La Principessa filosofa / I Due Gobbi – Bottega d’Òpera 2021

La Bottega d’Opera, el taller que va restaurar l’obra de Marcos Portugal

Sota la direcció musical de Marzio Conti i la coordinació de la professora de cant Mireia Pintó, el projecte La Bottega d’Opera es va emmarcar en una experiència per rescatar obres del patrimoni musical català i van comptar amb la recerca sobre el manuscrit i la coordinació musicològica d’Oriol Pérez Treviño.

Nascut a Lisboa, Marcos Portugal va assolir, en el seu temps, una gran fama com a compositor d’òperes, i I due gobbi va ser un dels seus primers èxits. Estrenada al Teatro degli Intrepidi de Florència el 8 de maig de 1793, de seguida es va començar a interpretar per nombrosos teatres de ciutats europees com Dresden, Gènova, Pàdua, Torí, Amsterdam i Londres, i el 16 de juny de 1794 va arribar finalment a Barcelona, al Teatre de la Santa Creu, de la mà de la companyia italiana que va oferir aquest dramma giocoso.

A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, aquesta va néixer amb la idea d’oferir als estudiants una experiència professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de l’ESMUC, la Bottega ha possibilitat un treball transversal entre diferents àmbits i especialitats (cant, direcció, instruments orquestrals, correpetició, coaching vocal…), a la vegada que ha convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica.

Les investigacions musicològiques realitzades van aportar nova llum sobre idees prefixades. D’alguna manera, en avaluar els manuscrits conservats a l’Arxiu de Música de Montserrat, van confirmar que allò que es pensava que era la partitura íntegra de La principessa filosofa de Carles Baguer només incloïa l’obertura original. La resta de materials van resultar una falsa atribució: ni els personatges ni l’autògraf es corresponen amb l’obra de Baguer.

Després de moltes hores de reconstruir el trencaclosques, l’obra mal classificada en aquesta carpeta són parts d’una altra òpera, La confusione della somiglianza, o siano I due gobbi, de Marcos Portugal (1762-1830), una important figura del patrimoni musical portuguès que va acabar els seus dies al Brasil. L’enregistrament que us presentem constitueix la seva primera audició en temps contemporanis.