Publicat el 18 de novembre de 2021

Comparteix a:

Concert de la Camerata ESMUC-Casals

Camerata Esmuc Casals

La Camerata ESMUC-Casals celebra el 20è aniversari de l’ESMUC amb un concert a la Sala 2 de L’Auditori.

Els quatre integrants del Quartet Casals, junt amb una formació que reuneix una quarantena d’estudiants de l’ESMUC, interpretaran per a l’ocasió un programa format per quatre moviments de quatre simfonies diferents de Haydn.

En paraules del mateix Quartet, “el motiu pel qual fem la simfonia de simfonies es per exemplificar l’humor en la música de Haydn, un tret molt característic de la seva música“.   

Així, el primer moviment que porta el nom de “La Gallina” és a causa del seu tema B que n’evoca clarament el cacareig. El segon moviment de la “Sorpresa” és pels ensurts inesperats i sobtats en Forte com a gran contrast. El tercer moviment “Palindrom”, per l’enorme virtuositat estructural compositiva, ja que el minuet es pot llegir igual cap a la dreta que cap a l’esquerra, com amb un mirall. Finalment, en el quart moviment “dels Adéus”, els músics van sortint a poc a poc fins a quedar només dos violins sols al final de la simfonia. Haydn va fer d’aquesta manera una “queixa” al príncep Nikolaus Esterházy, ja que els músics feia molts mesos que treballaven a la seva residència d’estiu sense veure les seves famílies. El príncep va entendre el missatge i l’endemà va permetre que els músics poguessin tornar a casa.  

Concert Camerata ESMUC-Casals

Divendres 3 de desembre, 19:00, L’Auditori – Sala 2, Oriol Martorell

Programa

 • Simfonia núm. 83 “La Gallina” 
  1r mov: Allegro Spiritoso 

 • Simfonia núm. 94 “La Sorpresa” 
  2n mov: Andante  

 • Simfonia núm. 47 “Palindrom” 
  3r mov: Menuet al roverso – Trio al roverso 

 • Simfonia núm. 45 “Adeus” 
  4r mov: Presto-Adagio 

Intèrprets

Flautes: Milagro Chaves, Estela Serrano.

Oboès: Eloi Cid, Carla Aguilar.

Fagots: Maria Selvas, Arnau Juanco.

Trompes: Victor Talayero, Paula Criado.

Trompetes: Miguel Vallés, Biel Pelfort.

Timbales: Javier Delgado.

Violins primers: Abel Tomàs, Anna Sanchís, Abel Antón, Jordi Prim, Gustavo Abela, Pau Andreu, Georgy Mikheile, Maria Sánchez.

Violins segons: Vera Martínez, Clara Garriga, Roger Beroy, Alba Panadés, Pilar Rodríguez, Maria Erra, Elena Rodríguez, Xavier Querol.

Violes: Jonathan Brown, Estela Megías, César González, Ignacio Antonio Álvarez, Anna Espejo, Gerard Araníbar.

Violoncels: Arnau Tomàs, Quim Tejedor, Carles Girbau, Oihane Angulo, Gabriel Oteo.

Contrabaixos: Pablo Rincón, Núria Casas.

La Camerata ESMUC-Casals

La Camerata ESMUC-Casals va iniciar la seva singladura l’any 2009 amb la voluntat d’esdevenir una formació de corda estable dins l’Escola Superior de Música de Catalunya. El conjunt aplega estudiants dels darrers cursos del grau d’Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània, juntament amb els membres del Quartet Casals, que actuen com a primers faristols.

Aquesta orquestra de corda, encapçalada per Vera Martínez, Abel Tomàs, Jonathan Brown i Arnau Tomàs, i habitualment sense la figura d’un director, es caracteritza per la complicitat, l’aprofundiment tècnic en el detall i l’expressivitat interpretativa.