Curriculum Sonologia

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s’ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTS
h
ECTS
h
ECTS
h
ECTS
h
ECTS
h
Cultura, pensament i història (FB)

Música i cultura I, II i III
6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional 
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica I, II
 
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical 4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6
4
15
4
15
4
15
 
 
12
45
Interpretació amb mitjans electrònics I i II
 
 
 
 
 
 
6
60
6
60
Musica de conjunt (OB) 
Cor
2
45
 
 
 
 
 
 
2
45
Conjunt instrumental 1 a 4

4
45
2
22,5
2
22,5
 
 
8
90
Acústica (OB)
Organologia
3
30
 
 
 
 
 
 
3
30
Acústica i organologia I i II*
 
 
3
30
3
30
 
 
6
60
Acústica de recintes *
 
 
 
 
4
30
 
 
4
30
Psicoacústica
3
30
 
 
 
 
 
 
3
30
Formació tècnica específica (OB)
Física i matemàtiques per a la música I i II
6
60
 
 
 
 
 
 
6
60
Laboratori de soI i III i II i IV  
 
6
30
6
30
 
 
12
60
Seminari I, II, III i IV
 
 
 
 
4
22,5
4
22,5
8
45
Tècniques de programació
3
30
3
30
3
30
 
 
9
90
Tecnologies aplicades (OB)
Tècniques d'enregistrament i postproducció I, II, III i IV
2
30
6
60
4
30
 
 
12
120
Electrònica I i II
3
30
3
30
 
 
 
 
6
60
Electrotècnia
 
 
6
60
 
 
 
 
6
60
Anàlisi, síntesi i processament del so I, II i III*
 
 
6
60
4
30
 
 
10
90
Disseny de so*
 
 
 
 
4
30
 
 
4
30
Sonorització de directes*
 
 
3
30
 
 
 
 
3
30
Tecnologies per a la recerca musical  
 
 
 
 
 
3
30
3
30
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical 2
30
 
 
 
 
 
 
2
30
Edició de partitures amb mitjans informàtics
2
30
 
 
 
 
 
 
2
30
Informàtica musical I i II
6
60
 
 
 
 
 
 
6
60
Percepció crítica (OB)
Percepció auditiva específica
 
 
2
45
 
 
 
 
2
45
Escolta crítica I i II*
 
 
 
 
2
20
2
20
4
40
Teoria i història (OB)
Composició electroacústica I 
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Història de la música dels segles XX i XXI
 
 
4
45
 
 
 
 
4
45
Composició per a mitjans audiovisuals I
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Repertori i tècniques de la música electroacústica*
 
 
 
 
4
45
 
 
4
45
Composició assistida per ordinador I
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Producció i gestió (OB)
Tècniques de comunicació*
 
 
 
 
 
 
4
45
4
45
Tecnologia aplicada a la producció i difusió I*
 
 
3
30
 
 
 
 
3
30
Producció de concerts i esdeveniments musicals
 
 
3
30
 
 
 
 
3
30
Emprenedoria i creació d'empreses  
 
 
 
 
 
3
30
3
30
Pràctiques (OB)
Pràctiques internes I i II
 
 
 
 
4
10
6
10
10
20
Pràcticum de sonologia
 
 
 
 
 
 
6
180
6
180
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
3
45
12
180
15
225
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca
 
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL 
60
705
60
607,5
60
525
60
512,5
240
2350