Escolta crítica I


   Consulta el pla docent de l'assignatura Escolta crítica I  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània