Composició per a mitjans audiovisuals I


   Consulta el pla docent de l'assignatura Composició per a mitjans audiovisuals I  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània