Composició assistida per ordinador


   Consulta el pla docent de l'assignatura Composició assistida per ordinador  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània