Anàlisi, síntesi i processament del so III


   Consulta el pla docent de l'assignatura Anàlisi, síntesi i processament del so III  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània