Escolta crítica II


   Consulta el pla docent de l'assignatura Escolta crítica II  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània