Percepció auditiva específica (Music. Son.)


   Consulta el pla docent de l'assignatura Percepció auditiva específica (Music. Son.)  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània