Introducció a la tecnologia musical


   Consulta el pla docent de l'assignatura Introducció a la tecnologia musical  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània