Producció de concerts i esdeveniments musicals


   Consulta el pla docent de l'assignatura Producció de concerts i esdeveniments musicals  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània