Edició de partitures amb mitjans informàtics


   Consulta el pla docent de l'assignatura Edició de partitures amb mitjans informàtics  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània