Currículum Pedagogia

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s’ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTS
hECTS
hECTS
hECTSh

ECTSh
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III
3
45
3
45
3
45  
 
 
9
135
Desenvolupament professional 345  
 
 
 
 
3
45
Estètica I, II  
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica 3
45  
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical 4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general 3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició 4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Instrument / veu (OB)
Instrument principal per a pedagogs 1 a 4183018303660
Formació corporal i comunicació I i II230230460
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 64154154151245
Improvisació i acompanyament I i II

230230460
Formació vocal aplicada I i II230230460
Musica de conjunt (OB) 
Cor 1 i 2
4
90
 
 
 
 
 
 
4
90
Conjunt instrumental 1 a 3222,52  
22,5  
2  
22,5  
 
 
6
67,5
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical 230  
 
 
 
2
30
Tecnologies per a l'educació musical445 4 44
Tècnica de la direcció (OB)
Tècniques bàsiques de direcció 230 2 30
Direcció de cor secundària I 4
45
4
45
Fonaments de la pedagogia (OB)
Pedagogia sistemàtica de la música I i II445445 4 45
Psicopedagogia 660 6 60
Seminari d'investigació en educació musical 445 4 45
Didàctica de l'educació musical (OB)
Didàctica general 660 6 60
Didàctica del llenguatge i l'expressió musical I 445 4 45
Didàctica de l'instrument I 345 3 45
Seminari de didàctica 445 4 45
Composició aplicada a l'ensenyament 345 3 45
Organització educativa (OB)
Disseny, desenvolupament i innovació curricular 445 4 45
Relació docent 445 4 45
Organització i contextos educatius 445 4 45
Pràctiques (OB)
Pràcticum de Pedagogia I i II410410 8 20
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca  
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
Menció Didàctica de la formació musical bàsica i general (a partir de 3r curs)
Ampliació instrumental (OM)
Instruments polifònics a l'aula 430 4 30
Instrument secundari 7 i 8415 415
Conjunt instrumental 4 i 5222,5222,5445
Ampliació Didàctica i Pedagogia (OM)
Didàctica del llenguatge i l'expressió musical II 445445
Didàctica del conjunt instrumental 345345
Didàctica del conjunt coral*345345
Música, moviment i rítmica I i II230230460
Musica i comunitat*445445
Música i dansa230230
Fonaments de musicoteràpia*345345
Foniatria345345
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
6
90
16240 22
330
Menció Didàctica de la formació instrmental (a partir de 3r curs)
Ampliació instrumental (OM)
Instrument principal per a pedagogs 5 a 8183018303660
Conjunt instrumental 4 a 6445222,5667,5
Ampliació Didàctica i Pedagogia (OM)
Didàctica de l'instrument II445445
Eines didàctiques de consciència corporal230230
Didàctica del conjunt instrumental 345345
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
9
135
9
135
TOTAL Menció Didàctica FMBG
60
592,5
60
517,5
60
685
60
602,5240
2397,5
TOTAL Menció Didàctica FI
60
592,5
60
517,5
60
467,560
437,5 240
2015