Currículum Composició

Currículum de l’especialitat de Composició

Matèries i Assignatures1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTShECTS
hECTS
hECTSh

ECTSh
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III
6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional 
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica
 
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6
6
15
6
15
6
15
 
 
18
45
Musica de conjunt (OB) 
Cor 1
2
45
 
 
 
 
 
 
2
45
Conjunt instrumental 1 i 2
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Composició i instrumentació (OB)
Composició principal 1 a 8
20
37,5
20
37,5
20
37,5
20
37,5
80
180
Seminari de composició 1 a 8
4
60
4
60
4
60
4
60
16
240
Instrumentació i orquestració I, II, III i IV
3
45
6
90
3
45
 
 
12
180
Tècniques compositives I, II i III
 
 
6
90
3
45
 
 
9
135
Tècniques de composició del segle XX  
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I i II
 
 
3
45
3
45
 
 
6
90
Anàlisi de la música del segles XX i XXI
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Percepció auditiva específica
 
 
2
45
 
 
 
 
2
45
Història de la música del segles XX i XXI
 
 
4
45
 
 
 
 
4
45
Compositors catalans dels segles XX i XXI
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Teoria musical del segle XX
 
 
 
 
 
 
4
45
4
45
Seminari de teoria i composició
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Tècnica de la direcció (OB)
Direcció d'orquestra secundària I i II
 
 
 
 
3
45
3
45
6
90
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical 
2
30
 
 
 
 
 
 
2
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I
2
30
 
 
 
 
 
 
2
30
Composició electroacústica I
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Composició per a mitjans audiovisuals I
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Composició assistida per ordinador I
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
 
 
12
180
12
180
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca
 
 
 
 
230  
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
20
TOTAL
60
532,5
60
562,5
60
562,5
60
517,5
240
2175