Currículum Musicologia

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s’ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTS
hECTS
hECTS
hECTSh

ECTSh
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional 
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica I, II
 
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica
3
45
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical 4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general 3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició445 445
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 66 15
6
15
6
15
 
 
18
45
Musica de conjunt (OB)
Cor 1
2
45
 
 
 
 
 
 
2
45
Conjunt instrumental 1 a 3
222,5222,5222,5 6 67,5
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical 2 30  
 
 
 
2
30
Organologia3
30
 
 
3
30
Edició de partitures amb mitjans informàtics 2
30
2
30
Tecnologies per a la recerca musical 3 30 3
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I  
 
2
30
2
30
Mètodes i fonts per a la investigació (OB)
Metodologies d'investigació musical I i II 845  
 
8
45
Etnomusicologia I*, II* i III6
45
6
45
6
45
 
 
18
135
Musicologia històrica I *, II* i III 6
45
6
45
6
45
 
 
18
135
Sociologia de la música 4
45
4
45
Seminari de musicologia I i II4604608120
Teoria crítica del coneixement
 
 
6
45
6
45
Notació, transcripció i interpretació de documents musicals (OB)
Anàlisi de la música I  
 
3
45
3
45
Introducció a la codicologia*4
45
4
45
Anàlisi de la música audiovisual *  
 
445 4
45
Notació i edició I i II  
4
45
4
45
8
90
Percepció auditiva específica  
 
2
45 2
45
Taller d'anàlisi per la musicologia  
 
4
45
4
45
Taller d'escriptura per a la musicologia  
8
45 8
45
Anàlisi de la música dels segles XX i XXI 345 3
45
Història (OB)
Història de la música dels segles XX i XXI445 4
45
Música tradicional catalana4
45 4
45
Història de la música de l'edat mitjana4
45 4
45
Cant pla4
45 4
45
Història de la música del segle XVII  
 
4
45
4
45
Història de la música audiovisual *445445
Ampliació Etnomusicologia (OB)
Músiques tradicionals del món I i II*
445445890
Tècniques d'execució de les músiques tradicionals *445445
Models d'organització sonora de les músiques tradicionals445445
Pràctiques (OB)
Pràcticum de musicologia I i II  
 
 
 
4
10
4
10
8
20
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
4
45  
14
135
18
180
Treball final (TFG)
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
607,5
60
577,5
60
572,5
60
565
240
2322